welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Laatste nieuws flex BV (2 maart 2012)

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer laten weten dat hij naar streeft de nieuwe wetgeving voor de flex BV op 1 juli 2012 in werking te laten treden. Bij invoering worden de regels voor BV's eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is geen minimumstartkapitaal nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura.

In de nieuwe wet kan een BV met meerdere aandeelhouders de zeggenschap van de aandeelhouders aanpassen door verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo is er het stemrechtloos aandeel, waarmee sommige aandeelhouders zijn uit te sluiten van stemrecht. Daarnaast kan bij de statuten worden bepaald dat aandelen van een bijzondere soort of aanduiding geen of beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap. Een combinatie van geen stemrecht en geen winst is niet toegestaan.

Het startkapitaal van een bv was bedoeld als zekerheid voor schuldeisers. In de praktijk is deze crediteurenbescherming niet effectief. Daarom wordt de aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders vergroot, waarmee het leeghalen van een BV ten koste van schuldeisers riskanter wordt.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en stelt de uitkeringen vast, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die er volgens de wet of statuten moeten zijn. Het bestuur moet goedkeuring verlenen en mag weigeren als het weet of kan voorzien dat de vennootschap na uitkering de schulden niet meer kan betalen. Als de vennootschap na een uitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat wisten of moesten voorzien hoofdelijk aansprakelijk. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of kon voorzien dat de vennootschap na de uitkering de schulden niet meer kon betalen, moet dit tekort vergoeden.

Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke BV op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur. Het advies is een intake-gesprek met notaris Zwanikken te houden.