welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Vrijstellingen 2011 (2-1-2011)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2011.

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 603.600
Invalide kind 57.342
Kind 19.114
Kleinkind 19.114
Ouder 45.270
Overige verkrijger 2.012
Pensioenimputatie 155.930

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.030  
Kinderen 24.144 Eenmalige verhoging voor kind 18-35 jaar
Kinderen 50.300 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 26.156 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.012  

Overzicht tarieven 2011

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 - €118.708 10% 18% 30%
€118.708 en hoger 20% 36% 40%