welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Actueel

Vrijstellingen 2018 (1-1-2018)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2018:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 643.194
(na pensioenimputatie minimaal)  
Invalide kind 61.106
Kind 20.371
Kleinkind 20.371
Ouder 48.242
Overige verkrijger 2.147

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.363  
Kinderen 25.731 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 53.602 Extra verhoging eigen woning/studie
Overige verkrijger 2.147  

Overzicht tarieven 2017

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling.


Vanaf 2018: Beperkte gemeenschap van goederen standaard!

Trouwen in 2018? Let op: vanaf 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap vallen.

Hoe werkt deze wet en wat zijn de verschillen met de algehele gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Algehele gemeenschap van goederen (tot 1-1-2018)

Wanneer stellen geen afspraken maken voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geldt nu volgens de wet de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een schenking, erfenis of (uw aandeel in) het familiehuisje. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen.

Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

Beperkte gemeenschap van goederen (vanaf 1-1-2018)

Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijk boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze situatie verandert niet door de nieuwe wet.

U kunt na 1 januari 2018 ook nog steeds kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Daarvoor kunt u ook bij de notaris terecht.

Ongehuwd samenwonen

Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.


Vrijstelling schenking eigen huis
(6 februari 2017)

De vrijgestelde schenking van €100.000 is weer terug! Vanaf 1 januari 2017 is het weer mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Er gelden wel spelregels, zeker als u in het verleden al eens een grote schenking aan een kind heeft gedaan. Wanneer geldt de vrijstelling?

De verruimde vrijstelling van € 100.000 geldt voor schenkingen die worden gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De schenking kan ook worden gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld na verkoop van een eigen woning.

De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Iedereen kan een schenking doen binnen deze vrijstelling. De ontvanger van de schenking moet alleen wel tussen de 18 jaar 40 jaar oud zijn.

Overgangsrecht

Heeft u in het verleden al een schenking aan een kind gedaan met gebruikmaking van een verhoogde vrijstelling? En wilt u straks weer een schenking doen met de nieuwe verhoogde vrijstelling? Dan heeft u te maken met overgangsrecht.

De regels van het overgangsrecht houden kortweg gezegd het volgende in:

 • Is de schenking met de verhoogde vrijstelling in 2015 of 2016 gedaan? Dan kunt u in 2017 en/of 2018 een aanvullende schenking doen van € 46.984.
 • Als de schenking tussen 2010 en 2014 is gedaan, dan kan er in 2017 geen gebruik worden gemaakt van de nieuwe vrijstelling. Ook niet als in het eerdere jaar van schenking niet de volledige vrijstelling is benut.
 • Wanneer u vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan geldt een bijzondere regeling. U kunt dan in 2016 al aanvullend schenken. Deze regeling wordt hieronder verder uitgelegd.


Vrijstellingen 2017 (1-1-2017)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2017:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 636.089
(na pensioenimputatie minimaal) 164.348
Invalide kind 60.621
Kind 20.209
Kleinkind 20.209
Ouder 47.859
Overige verkrijger 2.129

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.320  
Kinderen 25.526 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 53.176 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.000 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.122  

Overzicht tarieven 2017

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €122.269 10% 18% 30%
€122.269 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling.


Vrijstellingen 2016 (6-1-2016)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2016:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 636.180
(na pensioenimputatie minimaal) 164.348
Invalide kind 60.439
Kind 20.148
Kleinkind 20.148
Ouder 47.715
Overige verkrijger 2.122

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.304  
Kinderen 25.449 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 53.016 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.000 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.122  

Overzicht tarieven 2016

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €121.903 10% 18% 30%
€121.903 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2016 bijvoorbeeld € 736.180 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 636.180 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.


Het levenstestament (22-3-2015)

Wie van de drie.regelt straks uw geldzaken?

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmogelijk is verantwoorde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand door leeftijd, ziekte en of een ongeval niet meer in staat is zelf te handelen. Dit leidt geregeld tot onzekerheid of onenigheid binnen de familie. Zo ver hoeft het niet te komen. In een levenstestament kunt u van te voren aangeven wie voor u beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt.

Een van de eerste vragen bij het opstellen van een levenstestament is: wie vertrouwt u en wie mag straks namens u beslissingen nemen? Wie u namens u persoonlijke of medische beslissingen laat nemen of uw bankzaken laat regelen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Notariskantoor Zwanikken heeft een checklist om te inventariseren welke wensen iemand heeft en waar u over na moet denken voordat u een levenstestament kunt opstellen.

Ervaring leert dat vragen over levenseinde, beheer van geld of verkoop van het huis confronterend kunnen zijn. Toch is het belangrijk dat u hier goed en tijdig over nadenkt.

Voor meer informatie kunt terecht bij notaris Zwanikken.

http://www.wievandedrie.nl/video foto wie van de 3

Vrijstellingen 2015 (6-1-2015)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2015:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 633.014
(na pensioenimputatie minimaal) 163.542
Invalide kind 60.138
Kind 20.047
Kleinkind 20.047
Ouder 47.477
Overige verkrijger 2.111

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.277  
Kinderen 25.322 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 52.752 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.430 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.111  

Overzicht tarieven 2015

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €121.296 10% 18% 30%
€121.296 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2015 bijvoorbeeld € 733.014 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 633.014 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.


Energielabel (1 januari 2015)

Per 1 januari 2015 is het definitief verplicht bij de verkoop of verhuur van woningen een energielabel te hebben. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert op de aanwezigheid van het definitieve energielabel bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. U riskeert een boete die kan oplopen tot € 400,00 wanneer u in zo'n geval geen definitief energielabel kunt overhandigen. Een energielabel is eenvoudig te verkrijgen. Via deze link kunt u de brochure vrijblijvend downloaden.


Helianthus-netwerk


Aangesloten bij Helianthus-netwerk

De Nederlandse wet verandert regelmatig en u doorloopt verschillende levensfasen. Wij denken dat u als clint optimaal dientte worden begeleid. Daarom is Notariskantoor Zwanikken aangesloten bij het Helianthus-netwerk. Wij hebben korte lijnen met andere adviseurs als die nodig zijn. De deelnemers aan Helianthus kennen elkaar en wisselen onderling kennis uit. Als clint bent u verzekerd van full service maatwerk. Hierdoor hebben wij laagdrempelige en korte lijnen, maar wel enorme kennis en "know-how" van iedere dienstverlener afzonderlijk.

Helianthus is de Latijnse benaming voor de zonnebloem: symbool voor toewijding, levenslust en kracht. Het hart van de zonnebloem bent u als clint; de deskundigen zijn de bladeren eromheen. De gele kleur van de zonnebloem staat voor licht en energie. Helianthus opereert vanuit de overtuiging dat je tot het beste resultaat komt door de krachten te bundelen.


Basisregels waar een notaris en de consument zich aan moeten houden (1 oktober 2014)

De KNB heeft samen met de Consumentenbond en in samenspraak met Vereniging Eigen Huis een digitale brochure gemaakt met basisregels waar een notaris en de consument zich aan moeten houden. Dit in het kader van de Geschillencommissie Notariaat. Deze uitgave bevat geen nieuwe regels, maar een simpele weergave van de regels waar de notaris zich aan moet houden en wat de consument van de notaris kan verwachten. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de geschillencommissie en wanneer deze bevoegd is. Via deze link kunt u de brochure vrijblijvend downloaden.


Audit Notariskantoor Zwanikken (29-4-2014)

Inleiding

De Koninklijke Notarile Beroepsorganisatie (KNB) heeft een systeem opgezet om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bevorderen: het peer review. Dit is een intercollegiale toetsing waarbij ieder notariskantoor eens per drie jaar door een auditor (collega-notaris) wordt getoetst. Uitgangspunt van het peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt.

Werkwijze

Bij het peer review wordt gewerkt met negentien criteria. Het peer review is intercollegiaal en zeker niet vrijblijvend. Iedere toetsing resulteert in een rapportage met bevindingen en aandachtspunten.

Uitkomst audit 10 april 2014

De auditor heeft als volgt geconcludeerd:
"Uit de stukken die ik heb ingezien en uit de gesprekken die ik met de notaris en zijn medewerkers heb gevoerd, concludeer ik dat de opdrachtcyclus professioneel wordt afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven. Op het kantoor is aandacht voor kwaliteit- en integriteitgerelateerde vraagstukken. De bevindingen betreffen het kantoor en de daaraan verbonden (kandidaat-) notaris(sen)."


Vrijstellingen 2014 (14-2-2014)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2014.

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 627.367
(na pensioenimputatie minimaal) 162.071)
Invalide kind 59.601
Kind 19.868
Kleinkind 19.868
Ouder 47.035
Overige verkrijger 2.092

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.219  
Kinderen 25.096 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 52.281 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.187 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.092  
Iedereen 100.000 mits aflossing eigenwoningschuld

Overzicht tarieven 2013

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €117.214 10% 18% 30%
€117.214 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2014 bijvoorbeeld € 727.367 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 627.367 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.


CAK, vermogenstoets en uitbetaling kindsdelen (1 februari 2013)

Inleiding

Bij overlijden is meestal de wens dat de langstlevende echtgenoot of partner goed verzorgd achterblijft. Dit kan worden geregeld door middel van een testament. Er is wel een addertje onder het gras bij die goede verzorging:

Bij zorg dient via het CAK een eigen bijdrage te worden betaald. Daarbij speelt ook de nalatenschap van de overledene een rol. Bij een goed testament kan worden voorkomen dat de kindsdelen dienen te worden ingeleverd als eigen bijdrage!

CAK en vermogenstoets

Bent u opgenomen in een zorginstelling? Of woont u bijvoorbeeld in een instelling voor beschermd wonen? Ontvangt u thuis zorg? Krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden? Of zorg van een verpleegkundige? Dit heet 'Zorg' waarbij de kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor deze zorg moet u aan het CAK een eigen bijdrage betalen.

Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt vanaf 1 januari 2013 een extra deel van het vermogen meegeteld. Het vermogen telt alleen mee als u vermogen heeft in box 3 bij uw belastingaangifte dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Dit heet de grondslag sparen en beleggen. 8% van deze grondslag telt mee voor de eigen bijdrage per jaar. Na ongeveer 15 jaar kan dus het gehele vermogen aan eigen bijdrage opgaan!

Defiscalisering nalatenschap

Bij de vaststelling van uw box 3 vermogen mogen niet worden afgetrokken de kindsdelen in verband met de nalatenschap van uw vooroverleden echtgenoot of partner. Bij een verzorging van de langstlevende echtgenoot of partner door een tweetrapsmaking hebben de kinderen slechts een verwachting. Bij een verzorging van de langstlevende echtgenoot of partner door de wettelijke verdeling of een vruchtgebruik zijn sinds 1 januari 2010 de kindsdelen gedefiscaliseerd. Gedefiscaliseerd houdt in dat de kinderen over de nog niet uitgekeerde nalatenschap geen box 3 heffing krijgen doch ook dat die langstlevende echtgenoot of partner voor box 3 die kindsdelen niet kan aftrekken. Het gevolg is dat de 8 % zorgheffing óók over de kindsdelen wordt berekend!

Schenken?

Ter vermijding van de 8 % zorgheffing zou u kunnen overwegen aan de kinderen schenkingen te doen. Over schenkingen is echter minimaal 10 % schenkbelasting (behoudens een vrijstelling) verschuldigd. De toekomstige vraag rijst ook of het doen van schenkingen van invloed zal zijn op die zorgheffing.

Oplossing

De oplossing om de zorgheffing te vermijden is door in uw testament te bepalen dat de kindsdelen dienen te worden uitgekeerd bij het verkrijgen van 'Zorg' en of bij opname in een zorginstelling. Bij een tweetrapstestament dient te zijn bepaald dat de eerste trap bij 'Zorg' en of bij opname in een zorginstelling eindigt. Ontvangt de echtgenoot of partner reeds 'Zorg' dan kan ook een onterving worden overwogen. Het advies is uw testament te controleren aan de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2013.


Vrijstellingen 2013 (8-1-2013)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2013.

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 616.880
Invalide kind 58.604
Kind 19.535
Kleinkind 19.535
Ouder 46.266
Overige verkrijger 2.057
Pensioenimputatie    

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.141  
Kinderen 24.676 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 51.407 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 26.731 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.057  

Overzicht tarieven 2013

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 - €118.254 10% 18% 30%
€118.254 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2013 bijvoorbeeld € 716.880 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 616.880 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.


Nieuwe brochure FlexBV (5 september 2012)

Ter voorbereiding van de invoering op 1 oktober 2012 heeft Notariskantoor Zwanikken een brochure over de FlexBV opgesteld. Via deze link kunt u de brochure vrijblijvend downloaden.

Informatie

Voor meer informatie over de flex-BV kunt terecht bij notaris Zwanikken.


Flex-bv per 1 oktober 2012 in werking (4 juli 2012)

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht op 12 juni 2012 als hamerstuk afgedaan.De flex-bv zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Door de nieuwe wetgeving wordt het eenvoudiger om een bv op te richten. Het invullen van een vragenlijst kan volstaan.

Aandeelhouders krijgen meer vrijheid voor de inrichting van statuten. Er komt een evenwichtig systeem van crediteurenbescherming. Het minimumkapitaal van € 18.000 wordt afgeschaft. Daarnaast vervalt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen. De mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden worden verruimd. Ook wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen of in een flexibele verdeling van stemrecht.

De inwerkingtreding op 1 oktober 2012 biedt huidige en toekomstige ondernemers en andere betrokkenen gelegenheid om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. In het nieuwe bv-recht zitten overigens geen verplichtingen waarop de statuten onmiddellijk moeten worden aangepast. De flex-bv is een mooi instrument voor maatwerk.

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het huidige BV-recht:

 1. Afschaffing van het verplichte minimumkapitaal.
  Onder het huidige recht is een oprichter van een BV nog verplicht minimaal € 18.000 kapitaal te storten. Dit heeft als doel het beschermen van schuldeisers van de BV. In de nieuwe wet is niet langer een wettelijk minimumkapitaal opgenomen. Schuldeisers worden in het voorstel beschermd doordat er niet zomaar dividend mag worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Het criterium voor het doen van uitkeringen zal zijn dat de BV hiertoe pas mag overgaan als redelijkerwijs duidelijk is dat de BV haar schulden kan blijven betalen. Wanneer de BV haar schulden niet kan betalen, zou het kunnen zijn dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag van de uitkering. Bovendien zal de aandeelhouder soms verplicht zijn tot terugbetaling van het uitgekeerde dividend.
 2. Afschaffing verplichte blokkeringsregeling.
  Onder het huidige recht is het verplicht om een blokkeringsregeling in de statuten op te nemen. In de nieuwe wet staat dat straks bepaald kan worden dat er in het geheel géén beperkingen gelden bij een aandelenoverdracht. Indien gewenst kunnen de aandeelhouders nog wel op eigen initiatief een blokkeringsregeling opstellen.
 3. De nu nog verplichte bankverklaring bij de oprichting van een BV wordt afgeschaft.
  Wanneer bij de oprichting in natura wordt ingebracht (bijvoorbeeld de inbreng van een bedrijf), zal de nu nog verplichte accountantsverklaring ook worden afgeschaft. De regeling dat de oprichters/bestuurders een beschrijving moeten opstellen van de inbreng wordt in de nieuwe regeling wel gehandhaafd.
 4. Afschaffing van de bepaling die nu nog verbiedt dat de BV aan een derde geld leent of borg staat voor een lening, indien die lening gebruikt wordt voor de aanschaf van aandelen in diezelfde BV.
 5. De procedure omtrent kapitaalvermindering wordt vereenvoudigd.
 6. In de statuten kan worden bepaald dat bepaalde aandelen zijn uitgesloten van winstdeling.
 7. De statuten kunnen bepalen dat op bepaalde aandelen meerdere stemmen kunnen worden uitgebracht. Ook kunnen bepaalde aandelen van stemrecht worden uitgesloten.

Informatie

Voor meer informatie over de flex-BV kunt terecht bij notaris Zwanikken.


Laatste nieuws flex BV (2 maart 2012)

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer laten weten dat hij naar streeft de nieuwe wetgeving voor de flex BV op 1 juli 2012 in werking te laten treden. Bij invoering worden de regels voor BV's eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is geen minimumstartkapitaal nodig. Ook verdwijnt de verplichte bank- en accountantsverklaring bij inbreng in natura.

In de nieuwe wet kan een BV met meerdere aandeelhouders de zeggenschap van de aandeelhouders aanpassen door verschillende soorten aandelen uit te geven. Zo is er het stemrechtloos aandeel, waarmee sommige aandeelhouders zijn uit te sluiten van stemrecht. Daarnaast kan bij de statuten worden bepaald dat aandelen van een bijzondere soort of aanduiding geen of beperkt recht geven tot deling in de winst of reserves van de vennootschap. Een combinatie van geen stemrecht en geen winst is niet toegestaan.

Het startkapitaal van een bv was bedoeld als zekerheid voor schuldeisers. In de praktijk is deze crediteurenbescherming niet effectief. Daarom wordt de aansprakelijkheid van bestuur en aandeelhouders vergroot, waarmee het leeghalen van een BV ten koste van schuldeisers riskanter wordt.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en stelt de uitkeringen vast, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die er volgens de wet of statuten moeten zijn. Het bestuur moet goedkeuring verlenen en mag weigeren als het weet of kan voorzien dat de vennootschap na uitkering de schulden niet meer kan betalen. Als de vennootschap na een uitkering de schulden niet meer kan betalen, dan zijn de bestuurders die dat wisten of moesten voorzien hoofdelijk aansprakelijk. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of kon voorzien dat de vennootschap na de uitkering de schulden niet meer kon betalen, moet dit tekort vergoeden.

Bij de nieuwe wet verdwijnen veel dwingende regels en kan een ondernemer de statuten van zijn bedrijf vergaand aanpassen. De statuten kunnen straks dus voor elke BV op maat worden gemaakt. Aanpassen van de statuten is niet verplicht, maar vaak wel noodzakelijk om te profiteren van de geboden flexibiliteit en vrijheid. Vaak moeten dan ook andere zaken die hiermee samenhangen worden aangepast, zoals aandeelhoudersovereenkomsten en de kapitaalstructuur. Het advies is een intake-gesprek met notaris Zwanikken te houden.


Vrijstellingen 2012 (2-1-2012)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2012.

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 603.600
Invalide kind 57.342
Kind 19.114
Kleinkind 19.114
Ouder 45.270
Overige verkrijger 2.012
Pensioenimputatie 155.930

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.030  
Kinderen 24.144 Eenmalige verhoging voor kind 18-35 jaar
Kinderen 50.300 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 26.156 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.012  

Overzicht tarieven 2012

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 - €115.708 10% 18% 30%
€115.708 en hoger 20% 36% 40%

Levenstestamenten (5 november 2011)

Een levenstestament omvat enkele documenten waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u zelf door een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om belangrijke zaken - privé of zakelijk - te regelen. Ook als u bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor u doet. In al deze situaties is het van belang om te weten wat uw wensen zijn.

Voor nadere informatie verwijs ik naar het onderdeel familierecht.


Scheiden via de notaris (20 maart 2011)

Het wetsvoorstel dat echtscheiding bij de notaris mogelijk maakt is door de Tweede Kamer aangenomen. Echtparen kunnen door dit wetsvoorstel net als vroeger bij de notaris terecht voor hun echtscheiding. De notaris zorgt in tegenstelling tot een advocaat voor de complete afhandeling van de scheiding. Scheiden via de notaris is veel gemakkelijker en goedkoper dan via een advocaat want de notaris verdeelt meteen de woning en regelt alle financile kwesties. De notaris is onpartijdig, onafhankelijk en deskundig.

Het wetsvoorstel geeft aan de notaris de bevoegdheid om gezamenlijke echtscheidingsverzoeken in te dienen bij de rechtbank indien er geen minderjarige kinderen zijn. Notariskantoor Zwanikken is blij te zijn met de wetswijziging. Aan de klanten kan een nog betere service worden verleend door echtscheidingen beter en goedkoper te begeleiden.


Vrijstellingen 2011 (2-1-2011)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2011.

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 603.600
Invalide kind 57.342
Kind 19.114
Kleinkind 19.114
Ouder 45.270
Overige verkrijger 2.012
Pensioenimputatie 155.930

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.030  
Kinderen 24.144 Eenmalige verhoging voor kind 18-35 jaar
Kinderen 50.300 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 26.156 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.012  

Overzicht tarieven 2011

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 - €118.708 10% 18% 30%
€118.708 en hoger 20% 36% 40%

Nieuw partnerbegrip per 1 januari 2011 (25-11-2010)

Op 1 januari 2011 wordt in art. 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een basispartnerbegrip gentroduceerd dat zowel voor de belastingwetten als de toeslagenwetgeving zal gelden. Dit basispartnerbegrip wordt in de verschillende wetten enerzijds uitgebreid en anderzijds beperkt.

Nieuw partnerbegrip per 1 januari 2011 pdf document

Ga eens na wat je nalaat (27 april 2010)

De website Ga eens na wat je nalaat is een nieuwe website opgezet door de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie, ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de nieuwe Successiewet op 1 januari 2010. Op de website vindt u de meest recente (wets)wijzigingen en antwoorden op veel voorkomende vragen als:

  Ik heb geen testament nodig want...
  ...mijn vriend(in) en ik wonen al 7 jaar samen.
  ...ik ben alleen en heb toch geen geld.
  ...in mijn familie is gelukkig nooit ruzie.
  ...de familiestukken heb ik al beloofd aan mijn kinderen.

Ga eens na wat je nalaat

Wijzigingen successiewet gevolgen voor samenwonders (13 april 2010)

Algemeen

Zoals u wellicht de afgelopen tijd in de media heeft vernomen is per 1 januari 2010 de Successiewet ingrijpend gewijzigd. Dit kan met name voor samenwoners met kinderen gevolgen hebben. Het strekt derhalve tot aanbeveling uw persoonlijke situatie in verhouding tot uw huidige testamenten tegen het licht te houden.

Vrijstelling

De nieuwe Successiewet kent een partnerbegrip dat in grote lijnen overeenstemt met de oude wet doch thans is uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat partijen een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst moeten hebben. Is een dergelijke overeenkomst er niet dan geldt de langstlevende niet als partner en kan onder meer geen beroep worden gedaan op de "grote" vrijstelling van (thans) 600.000,-. De langstlevende heeft alsdan slechts een vrijstelling van 2.000,- en valt in tariefgroep II (basistarief 30 %).

Tot 1 januari 2012 geldt overigens nog een overgangsregeling. Voorts is het mogelijk toch de vrijstelling te bemachtigen indien de samenwoners meer dan vijf kalenderjaren onafgebroken hebben samengewoond op hetzelfde adres waarvan moet blijken uit inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie. In het laatste geval is er wel een fiscale vrijstelling doch nimmer bescherming tegen eventuele legitieme porties van kinderen.

Testamenten

De wijzigingen in de nieuwe Successiewet op het gebied van het erfrecht/testamenten zijn met name van belang voor samenwoners met kinderen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Sedert 1 januari 2010 kunnen samenwoners, mits zij kiezen voor een bepaalde testamentvorm, voor de Successiewet gelijk worden behandeld als gehuwden met als gevolg een mogelijke belastingbesparing bij het tweede overlijden. Voor veel "oude" testamenten geldt dit vanaf 1 januari 2010 niet meer. Tevens heeft de wetgever helaas geen overgangsregeling getroffen voor bestaande testamenten.
 • In het verlengde van het vorenstaande kunnen de langstlevende samenwoner en de kinderen tevens een fiscaal voordeel behalen voor wat betreft de Inkomstenbelasting indien zij kiezen voor de juiste testamentvorm met bijbehorende afwikkeling van de nalatenschap.
 • Ook in het geval van samenwoners gelden eventuele kinderen uit eerdere relaties thans fiscaal als stiefkinderen waardoor zij in het meest gunstige tarief vallen wat betreft de vrijstellingen, de erfbelasting en de schenkbelasting.

Informatie

Door de wijzigingen kan het, met name fiscaal, zeer de moeite lonen een samenlevingsovereenkomst en testamenten op te stellen dan wel te wijzigen. Indien u genteresseerd bent in het maken of wijzigen van een samenlevingsovereenkomst en/of testamenten dan zijn ondergetekenden te allen tijde bereid u telefonisch of persoonlijk in een gesprek nadere toelichting te verschaffen.


Tweetrapstestament

Uitzending TROS Radar over testamenten met twee-trapserfstelling (2 maart 2010)

Op maandagavond 1 maart 2010 was er een uitzending van het TROS-programma Radar. De uitzending is te bekijken op Tros Radar doch ook via de website www.uitzendinggemist.nl . In die uitzending werd aandacht besteed aan de erfbelasting die langstlevenden moeten betalen over het erfdeel van hun eventuele kind(eren). Langstlevenden die na de dood van hun echtgenoot(ote) geconfronteerd worden met deze belasting willen/kunnen deze niet altijd direct opbrengen.

In de uitzending deden de notarissen Schols en Schols (beide hoogleraar in Nijmegen en gespecialiseerd in erfrecht) de suggestie om in zulke gevallen een zogenoemd tweetrapstestament te laten opmaken door de notaris. Hiermee wordt de betaling van de belasting over het erfdeel van de kinderen uitgesteld tot na het overlijden van de langstlevende.Voor de goede orde merk ik echter tevens op:

 1. Door de tweetrapsmaking worden de kinderen bij het eerste overlijden impliciet onterfd. Kinderen kunnen een beroep doen op hun legitieme portie.
 2. Bij uw beider overlijden zal normaliter meer erfbelasting zijn verschuldigd. Dit effect wordt versterkt bij inflatie en toename van het vermogen. Alleen bij intering op het vermogen door consumptie en schenking naar evenredigheid van de nalatenschap en het eigen vermogen kan dit effect minder sterk optreden.
 3. De hiervoor vermelde aandachtspunten kunnen bij een testament inhoudende wettelijke verdeling met varianten worden vermeden. Alsdan is wel reeds bij het eerste overlijden (enige) erfbelasting verschuldigd.
 4. Bij een testament inhoudende wettelijke verdeling wordt normaliter bepaald dat in een aantal gevallen (bijvoorbeeld opname langstlevende in een verzorgingstehuis) de erfdelen eerder moeten worden uitbetaald. Bij een tweetrapserfstelling is dit in beginsel niet het geval.

Achtergrond bij het item volgens Tros Radar:

Successierecht ofwel erfbelasting: een uitleg: Gepubliceerd op 01-03-10

"Erfbelasting, oftewel successierecht, is een van de meest gehate belastingen van Nederland. Vooral mensen met een huis en spaargeld, ontkomen er niet aan. Ook al weten de meeste mensen dat successierecht betaald moet worden, toch komt de aanslag van de belasting vaak als een onaangename verrassing.

Versterf-erfrecht

De hoogte van het successierecht is afhankelijk van hoeveel u nalaat en aan wie. Dat kunt u in een testament laten vastleggen. Heeft u geen testament, dan geldt het ?versterf-erfrecht?. U laat bij uw overlijden uw hele bezit na aan uw partner, als u die heeft. Als er kinderen zijn, dan hebben zij ook recht op een erfdeel. Heeft u geen partner of bent u niet met uw partner gehuwd, dan geldt in de regel dat uw erfenis naar uw familie gaat bijvoorbeeld naar uw ouders, broers of zussen.

Een voorbeeld:
Stel een man en een vrouw hebben 2 kinderen. De man overlijdt. Hun eigendommen (huis, auto, spaargeld) hebben een waarde van 300.000 euro. De helft van dit n bedrag is van de vrouw omdat ze in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. De andere helft is eigenlijk de erfenis, 150.000 euro dus.

Dit bedrag wordt gedeeld door 3: een deel voor de vrouw, een deel voor kind 1 en een deel voor kind 2. De vrouw krijgt dus de helft van de bezittingen en een ?kindsdeel?, zoals dat heet.

De vrouw krijgt dus 150.000 +  50.000 =  200.000 euro

Elk kind heeft recht op  50.000 euro.

Langstlevende testament

Echter, de kinderen krijgen dit geld nog niet. Sinds 1 januari 2003 is namelijk het erfrecht drastisch gewijzigd. Vr 2003 was het mogelijk dat kinderen hun erfdeel bij de langstlevende ouder konden opeisen. Het gevolg was dat als u als langstlevende alleen ?stenen? erfde, u dus uw huis moest verkopen om het kind zijn erfdeel te geven. Om deze situatie te voorkomen, moesten mensen een testament maken. Een zogenaamd ?langstlevende testament?. In dit testament staat dat de langstlevende goed verzorgd achter blijft. De kinderen krijgen hun erfdeel nog niet, ze krijgen het erfdeel alleen op papier. Een vordering over het erfdeel dus.

Het erfrecht sinds 2003

Sinds 2003 is dit ?langstlevende testament? een wet geworden. De langstlevende hoeft zich geen zorgen te maken en  de kinderen krijgen een ?tegoedbon?.
Wilt u het anders regelen, dan kan dat. Sinds de wetswijziging is het mogelijk om maatwerk te leveren. De notaris is niet meer aan handen en voeten gebonden, alles is mogelijk. Dat moet u dan wel laten vastleggen in een testament.
Wilt u bijvoorbeeld niet dat de 'koude kant' van de familie erft, dan kunt u dit in een testament laten vastleggen. Alles is mogelijk, maar dan moet u wel naar de notaris. U kunt er veel geruzie mee voorkomen.

Successierecht, oftewel erfbelasting.

Of u nu wel of geen testament heeft, afhankelijk van de hoogte van uw nalatenschap betalen uw erfgenamen successierecht. Sinds 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Successierecht heet voortaan 'erfbelasting'. Het aantal groepen dat erfbelasting moet betalen, is teruggebracht naar twee. De 'nabijen', dus partners, kinderen en kleinkinderen, en de 'overigen', dus ooms en tantes, nichten en neven etcetera. De tarieven die de twee groepen aan erfbelasting moeten betalen, zijn verlaagd. Zo is het is het toptarief van 68% verlaagd naar 40%. Verder is de vrijstellingen die de 2 groepen hebben, dus het deel van de erfenis waar u gn belasting over hoeft te betalen, verhoogd.

Terug naar ons voorbeeld.

Mevrouw erft 150.000 euro. Zij heeft een vrijstelling van 600.000 euro, dus hoeft geen belasting te betalen. De kinderen krijgen elk een vordering van 50.000 euro. Ieder kind heeft een vrijstelling van 19.000 euro. Zij moeten dus over 31.000 euro belasting betalen. Tot 118.000 euro betalen ze 10% belasting. Erven kinderen meer dan 118.000 euro, dan betalen ze over dat bedrag 20% belasting. In ons voorbeeld erven de kinderen minder dan 118.000 euro. Ze betalen over 31000 euro successierecht, 10%. Dat is dus 3100 euro.
Het kan zijn dat u in uw testament een renteconstructie laat opnemen. Door die renteconstructie kan het te betalen successierecht hoger, of lager uitvallen.

De ouder betaalt

Wat veel mensen niet weten, is dat als u geen testament heeft en het versterferfrecht geldt, of als u een 'oud' langstlevende testament heeft, de langstlevende de belasting betaalt voor de kinderen. Zij moeten belasting betalen over de vordering van de kinderen. Dit klinkt vreemd. Immers, de kinderen krijgen nog niks, alleen iets op papier. En toch moet er al belasting betaald worden. 

Dit is ook meneer Nab overkomen. Zijn vrouw is op 5 januari 2010 overleden. Hij verwacht nu een aanslag van de belasting van zo?n 3000 euro. Successierecht dat hij moet betalen voor het erfdeel van zijn kinderen. Gelukkig heeft meneer Nab spaargeld en kan hij dit bedrag betalen. Maar mensen die gn spaargeld hebben, kunnen hierdoor in problemen komen. Zij moeten een lening afsluiten om aan hun betalingsverplichting te kunnen voldoen. En dat is voor deze mensen, vlak na het overlijden van een dierbare, erg wrang.

Twee-traps testament

Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat de langstlevende gn successierecht betaalt over de vordering van de kinderen. Maar dan moet u wel een testament laten maken. Door middel van bijvoorbeeld een twee-traps testament kunt u de kinderen in de wachtkamer zetten. Heel simpel gezegd erft u als langstlevende alles, maar de kinderen hebben nog wel rechten. Als uw erfdeel minder waard is dan 600.000 euro, dan betaalt u geen successierecht. De kinderen betalen pas als ook u komt te overlijden. Op het moment dat ze ook daadwerkelijk hun erfdeel ontvangen en ook de successierechten kunnen betalen.

Terug naar ons voorbeeld.

Meneer overlijdt, mevrouw erft 150.000 euro. Zij betaalt geen successierecht.

Na haar overlijden, erven de kinderen twee 'pakketjes', een 'pakketje' van de vader van 150.000 euro en een 'pakketje' van de moeder van 150.000 euro. Deze pakketjes moeten ieder gedeeld worden door twee omdat er twee kinderen zijn. Elk kind erft 75.000 euro van elke ouder. Ze hebben van elk erfdeel een vrijstelling van 19.000 euro.

Elk kind betaalt dus over 75.000 euro - 19.000 euro = 56.000 euro belasting. Dit is minder dan 118.000 euro, dus ze betalen 10%. Dat is 5600 euro. Ze betalen dit bedrag over het erfdeel van de vader en hetzelfde bedrag over het erfenis van de moeder. In totaal dus 11200 euro.

Ook hier geldt weer dat afhankelijk van renteconstructies die u heeft laten vastleggen in een testament, de belasting hoger of lager uit kan vallen.

Kritiek

Volgens de broers Freek en Bernard Schols, beide hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen en deskundigen op het gebied van erf- en successierecht, is dit twee-traps testament een goede oplossing om de langstlevende te ontzien. 

Immers, op deze manier hoeven ze niet na het eerste overlijden successierecht te betalen voor de kinderen. Eigenlijk vinden de broers dat de Successiewet die sinds 1 januari 2010 geldt, alleen hier en daar wat gaten heeft gedicht. Want waarom is het niet zo in de wet geregeld dat je pas na het tweede overlijden successierecht betaalt? Nu is dat alleen te regelen met behulp van een testament. Het zou dus niet verkeerd zijn als de nieuwe successiewet goed gevalueerd wordt en wellicht aangepast. 

Naar de notaris

Een nadeel van een twee-traps testament is wel, dat de kinderen dan uiteindelijk, dus na het tweede overlijden, mr successierecht betalen. Toch wordt dit als minder vervelend ervaren als dat men moet betalen n het eerste overlijden. Het punt is dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de fiscale gevolgen van de wijzigingen in zowel het erfrecht in 2003 als de successiewet in 2010. Het is  verstandig om het testament te laten controleren. Vooral als u jaren geleden een testament heeft laten maken en de gezinssituatie veranderd is. Dan moet u uitzoeken of uw testament nog wel aan uw eisen voldoet. De stap naar de notaris is wellicht een grote stap. Maar het u kunt er geld mee besparen en misschien nog wel belangrijker, ruzie mee voorkomen."

Bron: Tros Radar, 1 maart 2009

 


Nieuwe website (4 februari 2010)

Vanaf heden kunt u voor het actuele nieuws terecht op de geheel vernieuwde website van Notariskantoor Zwanikken. Momenteel wordt er hard gewerkt om de nieuwe site optimaal te krijgen.