welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Audit Notariskantoor Zwanikken (29-4-2014)

Inleiding

De Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) heeft een systeem opgezet om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bevorderen: het peer review. Dit is een intercollegiale toetsing waarbij ieder notariskantoor eens per drie jaar door een auditor (collega-notaris) wordt getoetst. Uitgangspunt van het peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt.

Werkwijze

Bij het peer review wordt gewerkt met negentien criteria. Het peer review is intercollegiaal en zeker niet vrijblijvend. Iedere toetsing resulteert in een rapportage met bevindingen en aandachtspunten.

Uitkomst audit 10 april 2014

De auditor heeft als volgt geconcludeerd:
"Uit de stukken die ik heb ingezien en uit de gesprekken die ik met de notaris en zijn medewerkers heb gevoerd, concludeer ik dat de opdrachtcyclus professioneel wordt afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven. Op het kantoor is aandacht voor kwaliteit- en integriteitgerelateerde vraagstukken. De bevindingen betreffen het kantoor en de daaraan verbonden (kandidaat-) notaris(sen)."