Tarieven erf- en schenkbelasting 2023
(1-1-2023)

Er zijn slechts twee tariefgroepen met elk twee schijven: tariefgroep I (partners en kinderen) en tariefgroep II (overige verkrijgers, onder wie ouders). Kleinkinderen worden ingedeeld in tariefgroep I met een tariefopslag van 80% (informeel aangeduid als tariefgroep IA):


Deel van de belaste verkrijging tussen Tariefgroep I (partners en kinderen) Tariefgroep II (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 138.641 10% 30%
€ 138.641 en hoger 20% 40%


Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 723.526
(denk aan pensioenimputatie)  
Invalide kind 68.740
Kind 22.918
Kleinkind 22.918
Ouder 54.270
Overige verkrijger 2.418

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 6.035  
Kinderen 28.947 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 60.298 Extra verhoging dure studie
Overige verkrijger 2.418  
Iedereen tot 40 jaar 28.947 t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)

Ingevolge art. 25 en 26 SW wordt bij vererven en schenken gehuwden en ongehuwd samenwonenden gezien als één persoon.