welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

CAK, vermogenstoets en uitbetaling kindsdelen (1 februari 2013)

Inleiding

Bij overlijden is meestal de wens dat de langstlevende echtgenoot of partner goed verzorgd achterblijft. Dit kan worden geregeld door middel van een testament. Er is wel een addertje onder het gras bij die goede verzorging:

Bij zorg dient via het CAK een eigen bijdrage te worden betaald. Daarbij speelt ook de nalatenschap van de overledene een rol. Bij een goed testament kan worden voorkomen dat de kindsdelen dienen te worden ingeleverd als eigen bijdrage!

CAK en vermogenstoets

Bent u opgenomen in een zorginstelling? Of woont u bijvoorbeeld in een instelling voor beschermd wonen? Ontvangt u thuis zorg? Krijgt u bijvoorbeeld hulp bij het wassen en aankleden? Of zorg van een verpleegkundige? Dit heet 'Zorg' waarbij de kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor deze zorg moet u aan het CAK een eigen bijdrage betalen.

Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt vanaf 1 januari 2013 een extra deel van het vermogen meegeteld. Het vermogen telt alleen mee als u vermogen heeft in box 3 bij uw belastingaangifte dat hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Dit heet de grondslag sparen en beleggen. 8% van deze grondslag telt mee voor de eigen bijdrage per jaar. Na ongeveer 15 jaar kan dus het gehele vermogen aan eigen bijdrage opgaan!

Defiscalisering nalatenschap

Bij de vaststelling van uw box 3 vermogen mogen niet worden afgetrokken de kindsdelen in verband met de nalatenschap van uw vooroverleden echtgenoot of partner. Bij een verzorging van de langstlevende echtgenoot of partner door een tweetrapsmaking hebben de kinderen slechts een verwachting. Bij een verzorging van de langstlevende echtgenoot of partner door de wettelijke verdeling of een vruchtgebruik zijn sinds 1 januari 2010 de kindsdelen gedefiscaliseerd. Gedefiscaliseerd houdt in dat de kinderen over de nog niet uitgekeerde nalatenschap geen box 3 heffing krijgen doch ook dat die langstlevende echtgenoot of partner voor box 3 die kindsdelen niet kan aftrekken. Het gevolg is dat de 8 % zorgheffing óók over de kindsdelen wordt berekend!

Schenken?

Ter vermijding van de 8 % zorgheffing zou u kunnen overwegen aan de kinderen schenkingen te doen. Over schenkingen is echter minimaal 10 % schenkbelasting (behoudens een vrijstelling) verschuldigd. De toekomstige vraag rijst ook of het doen van schenkingen van invloed zal zijn op die zorgheffing.

Oplossing

De oplossing om de zorgheffing te vermijden is door in uw testament te bepalen dat de kindsdelen dienen te worden uitgekeerd bij het verkrijgen van 'Zorg' en of bij opname in een zorginstelling. Bij een tweetrapstestament dient te zijn bepaald dat de eerste trap bij 'Zorg' en of bij opname in een zorginstelling eindigt. Ontvangt de echtgenoot of partner reeds 'Zorg' dan kan ook een onterving worden overwogen. Het advies is uw testament te controleren aan de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2013.