Nieuw partnerbegrip per 1 januari 2011 (25-11-2010)

Op 1 januari 2011 wordt in art. 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een basispartnerbegrip ge´ntroduceerd dat zowel voor de belastingwetten als de toeslagenwetgeving zal gelden. Dit basispartnerbegrip wordt in de verschillende wetten enerzijds uitgebreid en anderzijds beperkt.

Nieuw partnerbegrip per 1 januari 2011 pdf document