Privacyverklaring


Privacyverklaring

Notariskantoor Zwanikken heeft mede in verband met de de inwerking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy opnieuw beschreven. In de brochure Privacyverklaring staat informatie over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.