Vrijstelling schenking eigen huis
(6 februari 2017)

De vrijgestelde schenking van €100.000 is weer terug! Vanaf 1 januari 2017 is het weer mogelijk om € 100.000 belastingvrij te schenken voor de eigen woning. Er gelden wel spelregels, zeker als u in het verleden al eens een grote schenking aan een kind heeft gedaan. Wanneer geldt de vrijstelling?

De verruimde vrijstelling van € 100.000 geldt voor schenkingen die worden gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. De schenking kan ook worden gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld of de aflossing van een restschuld na verkoop van een eigen woning.

De nieuwe vrijstelling geldt niet alleen voor ouders die aan kinderen schenken. Iedereen kan een schenking doen binnen deze vrijstelling. De ontvanger van de schenking moet alleen wel tussen de 18 jaar 40 jaar oud zijn.

Overgangsrecht

Heeft u in het verleden al een schenking aan een kind gedaan met gebruikmaking van een verhoogde vrijstelling? En wilt u straks weer een schenking doen met de nieuwe verhoogde vrijstelling? Dan heeft u te maken met overgangsrecht.

De regels van het overgangsrecht houden kortweg gezegd het volgende in:

  • Is de schenking met de verhoogde vrijstelling in 2015 of 2016 gedaan? Dan kunt u in 2017 en/of 2018 een aanvullende schenking doen van € 46.984.
  • Als de schenking tussen 2010 en 2014 is gedaan, dan kan er in 2017 geen gebruik worden gemaakt van de nieuwe vrijstelling. Ook niet als in het eerdere jaar van schenking niet de volledige vrijstelling is benut.
  • Wanneer u vóór 2010 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan geldt een bijzondere regeling. U kunt dan in 2016 al aanvullend schenken. Deze regeling wordt hieronder verder uitgelegd.