welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Vrijstellingen 2013 (8-1-2013)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2013.

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 616.880
Invalide kind 58.604
Kind 19.535
Kleinkind 19.535
Ouder 46.266
Overige verkrijger 2.057
Pensioenimputatie    

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.141  
Kinderen 24.676 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 51.407 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 26.731 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.057  

Overzicht tarieven 2013

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 - €118.254 10% 18% 30%
€118.254 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2013 bijvoorbeeld € 716.880 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 616.880 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.