welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Vrijstellingen 2014 (14-2-2014)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2014.

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 627.367
(na pensioenimputatie minimaal) 162.071)
Invalide kind 59.601
Kind 19.868
Kleinkind 19.868
Ouder 47.035
Overige verkrijger 2.092

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.219  
Kinderen 25.096 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 52.281 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.187 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.092  
Iedereen 100.000 mits aflossing eigenwoningschuld

Overzicht tarieven 2013

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €117.214 10% 18% 30%
€117.214 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2014 bijvoorbeeld € 727.367 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 627.367 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.