welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Vrijstellingen 2015 (6-1-2015)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2015:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 633.014
(na pensioenimputatie minimaal) 163.542
Invalide kind 60.138
Kind 20.047
Kleinkind 20.047
Ouder 47.477
Overige verkrijger 2.111

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.277  
Kinderen 25.322 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 52.752 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.430 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.111  

Overzicht tarieven 2015

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €121.296 10% 18% 30%
€121.296 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2015 bijvoorbeeld € 733.014 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 633.014 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.