welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Vrijstellingen 2016 (6-1-2016)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2016:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 636.180
(na pensioenimputatie minimaal) 164.348
Invalide kind 60.439
Kind 20.148
Kleinkind 20.148
Ouder 47.715
Overige verkrijger 2.122

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.304  
Kinderen 25.449 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 53.016 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.000 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.122  

Overzicht tarieven 2016

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €121.903 10% 18% 30%
€121.903 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling. Als een partner in 2016 bijvoorbeeld € 736.180 uit de nalatenschap van een erflater verkrijgt, is de vrijstelling van € 636.180 van toepassing en wordt slechts een verkrijging van € 100.000 in de heffing betrokken.