welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Vrijstellingen 2017 (1-1-2017)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2017:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 636.089
(na pensioenimputatie minimaal) 164.348
Invalide kind 60.621
Kind 20.209
Kleinkind 20.209
Ouder 47.859
Overige verkrijger 2.129

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.320  
Kinderen 25.526 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 53.176 Extra verhoging eigen woning/studie
Kinderen 27.000 Overgangsregel voor eigen woning
Overige verkrijger 2.122  

Overzicht tarieven 2017

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€0 tot €122.269 10% 18% 30%
€122.269 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling.