Vrijstellingen 2018 (1-1-2018)

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Hieronder vindt u de cijfers die gelden vanaf 1 januari 2018:

Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 643.194
(na pensioenimputatie minimaal)  
Invalide kind 61.106
Kind 20.371
Kleinkind 20.371
Ouder 48.242
Overige verkrijger 2.147

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.363  
Kinderen 25.731 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 53.602 Extra verhoging eigen woning/studie
Overige verkrijger 2.147  

Overzicht tarieven 2017

Gedeelte van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 en hoger 20% 36% 40%

De vrijstelling geldt ook als meer wordt verkregen dan het bedrag van de vrijstelling.