Tarieven erf- en schenkbelasting 2022 en afschaffen jubelton (1-1-2022)

Er zijn slechts twee tariefgroepen met elk twee schijven: tariefgroep I (partners en kinderen) en tariefgroep II (overige verkrijgers, onder wie ouders). Kleinkinderen worden ingedeeld in tariefgroep I met een tariefopslag van 80% (informeel aangeduid als tariefgroep IA):
Deel van de belaste verkrijging tussen Tariefgroep I (partners en kinderen) Tariefgroep II (overige verkrijgers)
€ 0 tot € 130.425 10% 30%
€ 130.425 en hoger 20% 40%


Overzicht vrijstellingen voor erven

Partner 680.645
(denk aan pensioenimputatie)  
Invalide kind 64.666
Kind 21.559
Kleinkind 21.559
Ouder 51.053
Overige verkrijger 2.274

Overzicht vrijstellingen voor schenken

Kinderen (jaarlijks) 5.677  
Kinderen 27.231 Eenmalige verhoging voor kind 18-40 jaar
Kinderen 56.724 Extra verhoging eigen woning/studie
Overige verkrijger 2.274  
Iedereen tot 40 jaar 106.671 t.b.v. de eigen woning (verbouwing of aflossing hypotheek)

In het coalitieakkoord 2021 – 2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ staat letterlijk: “• De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt.” Helaas is verder niets bekend over wanneer de jubelton wordt afgeschaft en hoe het met de overgangsregeling zit. Ter vermijding van verlies is het advies thans die jubeltonschenking bij notariële akte vast te leggen.