Corona maatregelen (22-3-2020)

Het Corona virus raakt ons allemaal. Ook Notariskantoor Zwanikken heeft maatregelen genomen. Hieronder volgt een overzicht van de genomen maatregelen:

RIVM
De RIVM richtlijnen en adviezen worden te allen tijde strikt gevolgd. Verwezen wordt naar: www.rivm.nl

corona

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:

corona

In het verlengde zijn de volgende besluiten genomen:

  1. Bezoek aan kantoor is alleen op afspraak mogelijk ter vermijding van onderlinge besmetting tussen cliënten. Bij bezoek mogen alleen die personen aanwezig zijn die strikt noodzakelijk zijn. Ook wordt een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht gehouden.
  2. Bij bezoek worden vanzelfsprekend geen handen geschud. U dient zelve de jas op te hangen. Er wordt voorlopig geen koffie of thee meer aangeboden ter voorkoming van risico's.
  3. U dient een eigen pen en schrijfwaar mee te nemen. Ook dient u een eigen kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen danwel tevoren een scan toe te mailen.
  4. Voor zover mogelijk is het verzoek tevoren een scan van de relevante documenten waaronder uw legitimatiebewijs te mailen naar: notaris@zwanikken.nl
  5. Soms kunt u ook per volmacht een akte laten ondertekenen. Waar mogelijk wordt u vriendelijk verzocht van zo'n volmacht gebruik te maken. Hiermee wordt fysiek contact met anderen beperkt.
  6. De grootschaligheid van dit virus vergroot de noodzaak van levenstestamenten en testamenten. Het verzoek is aan ouderen en kwetsbare personen vooraf telefonisch te overleggen opdat aanvullende beschermende maatregelen kunnen worden getroffen.

Bij vragen kunt u altijd per email of per telefoon contact opnemen.