Kerkrecht


(met name christelijke gezindten)

  • fusie / vereniging
  • naamswijzigingen
  • "aanmerking tot Protestantse Gemeente"
  • (af)splitsing
  • mediation

Voor nadere informatie kunt u te allen tijde met de notaris contact opnemen.