Functie notaris


Vandaag de dag wordt de maatschappij steeds meer door wetten geregeld. De ondernemer en particulier hebben behoefte aan onafhankelijk en onpartijdig advies over juridische vraagstukken. Naar wie moet u gaan? Bedenk hierbij dat de notaris voor u een soort juridische huisarts is.

Naar de notaris?

Genoeg adviseurs op de markt, maar wie moet u raadplegen? Dat ligt aan uw behoefte. In alle gevallen is het aan te raden om ervoor te zorgen dat u zich goed laat inlichten over de juridische gevolgen van uw stappen. Niemand wordt geacht de regels allemaal zelf te kennen; daar is uw juridisch adviseur voor. Bijvoorbeeld de notaris ter plaatse.

De notaris ziet welke rechtsvorm in uw geval het beste is en houdt rekening met bijvoorbeeld uw gezinssituatie, uw huwelijk en uw overlijden. En de notaris houdt voor u het overzicht. De notaris levert een belangrijke dienst: rechtszekerheid. Voor de meeste mensen is rechtszekerheid zo gewoon dat niet opvalt dat de notaris zijn werk goed doet. Pas als die zekerheid er niet blijkt te zijn wordt men zich daarvan bewust.

Eigen bedrijf

Wie een eigen bedrijf uitoefent bouwt naar verwachting vermogen op, maar loopt ook risico's. Het is belangrijk dat de relatie tussen de zakelijke en persoonlijke omstandigheden tijdig wordt bekeken. Maar ook na de start van een bedrijf is telkens weer de vraag gerechtvaardigd of de eerder gemaakte keuzes nog steeds passen bij uw zakelijke en persoonlijke omstandigheden. En uiteraard moet de positie van de partner goed geregeld zijn. Hoeveel risico mag en wil de partner lopen? De notaris biedt inzicht in juridische regelingen rond algehele gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, samenwonen, erfrecht en testamenten. Hij adviseert u over een goede aansluiting van uw familierechtelijke 'status' op uw onderneming en andersom.

Testament

Een bekend onderdeel van de werkzaamheden van de notaris op het gebied van het familierecht zijn testamenten. Als u geen testament hebt laten opmaken bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De langstlevende echtgenoot krijgt een kindsdeel. Zijn er drie kinderen dan krijgt de achterblijvende ouder 1/4e deel van de nalatenschap. De kinderen krijgen samen 3/4e deel en kunnen dat meteen opeisen.

Als u daarvan wilt afwijken moet u een testament laten opmaken bij de notaris. In een testament legt u uw laatste wil vast voor de verzorging van het achterblijvende gezin en de verdeling van uw vermogen en andere bezittingen. Een 'populair' testament is dat op de langstlevende. Daarin kunt u voorzieningen treffen waarbij de langstlevende tijdens zijn/haar leven niet met de kinderen hoeft af te rekenen.

Maatwerk

De notaris is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het recht. Ook over de fiscale kant daarvan kan hij u adviseren. De notaris combineert de uitkomsten van zijn onderzoek met eventuele adviezen van deskundigen op andere terreinen en kan een zorgvuldig afgewogen advies geven. Daarnaast kent de notaris de weg om u eventueel naar andere dienstverleners te verwijzen.

Het voorkomen van problemen is beter dan ze op te lossen. Juridische problemen liggen vaak buiten uw gezichtsveld op de loer. De notaris helpt u die problemen tijdig te onderkennen en er adequaat op te reageren. Of u nu particulier bent, een startende ondernemer bent of een gevestigd bedrijf runt.