welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Rechtsgebieden


Het kantoor is een all-round notariskantoor voor particulier en ondernemer. Veel aandacht wordt besteed aan de menselijke aspecten en de onderlinge samenhang van juridische kwesties. Zonder te streven naar volledigheid is expertise aanwezig op het gebied van:

Familierecht

 • testamenten
 • huwelijkse voorwaarden
 • samenlevingscontracten
 • voogdij
 • erfenissen
 • boedelverdelingen
 • successiebelasting
 • schenkingen
 • onderbewindstelling
 • vermogensbeheer

Rechtspersonenrecht

 • besloten vennootschap
 • naamloze vennootschap
 • overdracht aandelen
 • co÷peratie
 • vereniging
 • stichting
 • fusie

Registergoederenrecht

 • koop en verkoop van huizen en grond
 • hypotheek
 • erfpacht
 • opstal
 • huur en verhuur
 • appartementsrechten
 • lidmaatschapsrechten
 • erfdienstbaarheden

Ondernemingsrecht

 • eenmanszaak
 • maatschap
 • vennootschap onder firma
 • commanditaire vennootschap
 • opvolgingsregelingen
 • overdracht onderneming

Kerkelijk recht (met name christelijke gezindten)

 • fusie / vereniging
 • naamswijzigingen
 • "aanmerking tot Protestantse Gemeente"
 • (af)splitsing
 • mediation

Second Opinion

Voor nadere informatie en brochures kunt u te allen tijde met de notaris contact opnemen.