Second Opinion


Inleiding en algemene voorwaarden

De uitgangspunten van Notariskantoor Zwanikken zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Alle werkzaamheden worden op uurbasis in rekening gebracht. De tijdsbesteding is enerzijds afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wensen en verlangens en anderzijds de wettelijk vereiste werkzaamheden. Te allen tijde zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Notariskantoor Zwanikken.

Second opinion

Soms rijst de vraag of het advies van uw adviseur, advocaat of notaris de toets der kritiek kan doorstaan. Is sprake van een advies welke voldoet aan de uitgangspunten “kwaliteit, snelheid en maatwerk”? Het kan soms zinvol zijn een second opinion te vragen. Bij Notariskantoor Zwanikken bestaat de mogelijkheid een onafhankelijk advies aan te vragen.

Financiën

Notariskantoor Zwanikken verkoopt géén financiële producten, verzekeringen en of beleggingen maar heeft wel ruime ervaring op deze gebieden. Derhalve kan een onafhankelijk advies over uw financiële situatie, beleggingen en of financieringen worden verstrekt. Daar deze werkzaamheden op uurbasis in rekening worden gebracht is ook geen enkel belang bij de uitkomst.

Werkwijze

Mocht u behoefte hebben aan een second opinion dan kunt u daarvoor een afspraak maken voor een intakegesprek. Bij het intakegesprek dient u mee te nemen uw identiteitsbewijs en alle relevante documenten. Ook een eigen inventarisatie van vragen en aandachtspunten is gewenst. Na het intakegesprek volgt een schriftelijk advies. In overleg worden de eventuele vervolgwerkzaamheden vastgesteld. De tijdsbesteding voor een second opinion omvat normaliter minimaal twee à drie uur.