Tarieven


De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Alle basiswerkzaamheden worden op uurbasis in rekening gebracht. De tijdsbesteding is enerzijds afhankelijk van uw persoonlijke situatie, wensen en verlangens en anderzijds de wettelijk vereiste werkzaamheden.

Voorbeelden van verschillende aanvullende werkzaamheden:

Offerte

Mocht u een prijsopgave verlangen dan kunt u met een (kandidaat-)notaris een afspraak te maken ter inventarisering van uw persoonlijke situatie alsmede van uw persoonlijke wensen en verlangens. Wilt u bij bezoek aan kantoor een geldig legitimatiebewijs en alle relevante documenten meenemen?
Te allen tijde zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Notariskantoor Zwanikken.