Besloten Vennootschap


Stephan heeft een goed lopend schoonmaakbedrijf. Als gevolg van de gewijzigde ARBO-wetgeving dient hij grote investeringen te doen, waarbij de vraag rijst of deze investeringen wel succesvol zullen zijn. Stephan besluit een B.V. op te richten.

B.V.

Eťn van de vormen waarin een ondernemer zijn onderneming kan opzetten, is die van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kortweg aangeduid met B.V. De notaris is bij de totstandkoming van een B.V. vrijwel altijd de coŲrdinerende figuur. De belangrijkste reden om voor een B.V. te kiezen is een beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer. De fiscale voordelen zijn per 1 januari 2001 door de nieuwe fiscale wetgeving minder geworden.

Een B.V. neemt aan het rechtsverkeer deel en kan rechtshandelingen verrichten als kopen en verkopen, huren en verhuren en personeel in dienst nemen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Elke B.V. kan door dergelijke handelingen winst of verlies maken.

Heeft een B.V. schulden, dan kunnen de schuldeisers in beginsel alleen maar aanspraak maken op het vermogen van de B.V. en niet op dat van haar directeuren of aandeelhouders, tenzij er sprake is van misbruik of overtreding van bepaalde van bepaalde wettelijke regels.

Oprichting

Een B.V. moet bij de oprichting een minimum kapitaal hebben van Ä 18.000,00 in geld of in goederen. Dit kapitaal is verdeeld in aandelen waarvan geen bewijzen van aandeel worden afgegeven.

Het oprichten van een B.V. gebeurt bij notariŽle akte, waarin de statuten van de B.V. worden opgenomen. In de statuten staan de naam en het doel van de besloten vennootschap, de vestigingsplaats, de grootte van de aandelen, de bepaling tot welk maximaal bedrag aandelen kunnen worden uitgegeven en een regeling die de mogelijkheid beperkt om aandelen aan anderen over te dragen. In deze laatstgenoemde regeling zit dus de "beslotenheid" van de B.V. In de oprichtingsakte staat ook hoeveel aandelen elke oprichter krijgt en wie directeur is.

Verklaring van geen bezwaar

Voordat een B.V. rechtsgeldig kan worden opgericht moet de Minister van Justitie een "verklaring van geen bezwaar" afgeven. Daartoe onderzoekt het ministerie onder meer of de oprichter en directeuren van de B.V. niet betrokken zijn geweest bij faillissementen of vermogensdelicten en of de doelstelling van de B.V. niet in strijd met de wet is. Een betrokkenheid met een eerder faillissement kan doch behoeft overigens niet de oprichting van een B.V. te belemmeren. De aanvraag van de verklaring van geen bezwaar wordt door de notaris verzorgd.

Leveren van aandelen

De inschakeling van de notaris is verplicht bij de uitgifte en levering van aandelen op naam. Uitgifte en levering moeten namelijk worden vastgelegd in een notariŽle akte. Worden bij de oprichting van een vennootschap aandelen uitgegeven, dan wordt dat direct in de oprichtingsakte geregeld.

Inschrijving

Na ondertekening van de oprichtingsakte zorgt de notaris ook voor de inschrijving van de B.V. in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is met name van belang om de beperkte bestuurder aansprakelijkheid van kracht te doen zijn.