welkom bij Notariskantoor Zwanikken foto Notariskantoor Zwanikken voorjaar foto van naambord in het voorjaar foto van vroeger foto van muziekkoepel foto van herfst in Velp
site doorzoeken met freefind

Wie krijgt uw erfenis als u overlijdt zonder testament?


Op 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht in werking getreden.
Ook het schenkingsrecht is aangepast. In deze reeks folders, verkrijgbaar bij uw notariskantoor, leest u wat er in het nieuwe erf- en schenkingsrecht is veranderd en welke gevolgen dat heeft voor u of uw nabestaanden.

Deze reeks bevat informatie over de volgende onderwerpen:

  • de positie van de echtgenoot* en de kinderen na uw overlijden
  • wilsrechten
  • wettelijke rechten van de echtgenoot
  • stiefkinderen
  • legitieme portie
  • executeur
  • schenking en verblijvingsbeding
* Met 'echtgenoot' wordt diegene bedoeld met wie u bent gehuwd en van wie u niet (van tafel of bed) bent gescheiden. Ook geregistreerde partners vallen onder het begrip 'echtgenoot'. Met het woord 'echtgenoot' wordt in deze brochure ook 'echtgenote' bedoeld.

(bron: www.notaris.nl/nieuws/nieuwerfrecht.html aangepast)