Wie krijgt uw erfenis als u overlijdt zonder testament?


Op 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht in werking getreden.
Ook het schenkingsrecht is aangepast. In deze reeks folders, verkrijgbaar bij uw notariskantoor, leest u wat er in het nieuwe erf- en schenkingsrecht is veranderd en welke gevolgen dat heeft voor u of uw nabestaanden.

Deze reeks bevat informatie over de volgende onderwerpen:

  • de positie van de echtgenoot* en de kinderen na uw overlijden
  • wilsrechten
  • wettelijke rechten van de echtgenoot
  • stiefkinderen
  • legitieme portie
  • executeur
  • schenking en verblijvingsbeding
* Met 'echtgenoot' wordt diegene bedoeld met wie u bent gehuwd en van wie u niet (van tafel of bed) bent gescheiden. Ook geregistreerde partners vallen onder het begrip 'echtgenoot'. Met het woord 'echtgenoot' wordt in deze brochure ook 'echtgenote' bedoeld.

(bron: www.notaris.nl/nieuws/nieuwerfrecht.html aangepast)