Wat zijn wilsrechten van kinderen?


Als iemand bij zijn overlijden een echtgenoot en kinderen nalaat zonder dat er een testament is gemaakt, blijven volgens het huidige erfrecht alle goederen die samen de nalatenschap vormen bij de overgebleven echtgenoot (zie ook Nieuwsbrief nummer 1). De kinderen krijgen een geldvordering op deze echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen het geld pas opeisen bij het overlijden van de overgebleven echtgenoot. Het wettelijk erfrecht wijkt af als de overgebleven ouder hetzij een stiefouder is hetzij een eigen ouder is, die hertrouwd is met een nieuwe partner. Als de kans bestaat dat goederen naar de stieffamilie gaan, kan een kind beroep doen op zogenaamde aanvullende voorzieningen waardoor de positie van het kind wordt versterkt.
Deze aanvullende voorzieningen worden wilsrechten genoemd. Door de wilsrechten hebben de kinderen uitzicht op de goederen, ook als er sprake is van stieffamilie. Zo kan een kast of een klok met speciale gevoelswaarde, een "echt familiestuk", toch binnen de familie blijven. De kinderen kunnen hiervan gebruik maken maar hoeven dat niet.

Twee situaties zijn mogelijk:

1. De kinderen zijn geen eigen kinderen van de overgebleven echtgenoot (stiefouder).
2. De kinderen zijn ook kinderen van de overgebleven echtgenoot (ouder).

Het eerste geval:

  • Stel dat een ouder overlijdt, dan kan ieder van de kinderen verlangen van de overgebleven echtgenoot (stiefouder) dat goederen aan hem in eigendom worden overgedragen, ter waarde van de geldvordering. Wel kan de overgebleven stiefouder zich het vruchtgebruik van die goederen voorbehouden.
  • Als de kinderen geen gebruik van dit wilsrecht hebben gemaakt, kunnen zij dit alsnog doen bij het overlijden van de overgebleven stiefouder. Zij kunnen namelijk verlangen dat hun geldvordering in goederen wordt voldaan.

Het tweede geval:

  • Als de overgebleven echtgenoot (ouder) hertrouwt, kan ieder van de kinderen verlangen dat goederen aan hem in eigendom worden overgedragen, ter waarde van de geldvordering. Ook in dit geval kan de overgebleven ouder zich het vruchtgebruik van die goederen voorbehouden.
  • Als de overgebleven echtgenoot (ouder), die hertrouwd is, komt te overlijden vr zijn nieuwe partner, en de kinderen tot dan toe geen wilsrecht hadden uitgeoefend, kunnen zij dit alsnog doen. Zij kunnen namelijk goederen opeisen ter betaling van hun geldvordering.

(bron: www.notaris.nl/nieuws/nieuwerfrecht.html aangepast)