Wat kunt u regelen ten behoeve van de kinderen van uw echtgenoot?


Het erfrecht zorgt er voor, dat de erfenis van de overleden echtgenoot wordt verdeeld tussen de overgebleven echtgenoot en de kinderen van de overledene. Meestal zijn dit de kinderen die geboren zijn uit het huwelijk van beide echtgenoten. Maar het kan ook zijn dat de overgebleven echtgenoot, de langstlevende dus, kinderen heeft uit een eerdere relatie. Veel mensen hebben de behoefte om ook voor deze kinderen, de stiefkinderen van de overledene, iets te regelen.

Thans kunnen de stiefkinderen van de overledene ook in de wettelijke verdeling worden betrokken. Dat kan door bij leven een testament op te maken waarin dit wordt vastgelegd. Wanneer zo'n testament is opgemaakt, krijgen de stiefkinderen een vordering op de overgebleven echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. En net als de eigen kinderen kunnen ook de stiefkinderen wilsrechten uitoefenen (zie nieuwsbrief nieuw erfrecht deel 2).

Een voorbeeld


Daan Jutkens en zijn vrouw hebben samen drie kinderen. Mevrouw Jutkens had al een dochter uit een eerdere relatie op het moment dat zij in het huwelijk trad met Daan. De dochter van mevrouw Jutkens is samen met de kinderen uit het huwelijk van Daan en zijn vrouw opgegroeid.
Omdat Daan de dochter van zijn vrouw altijd heeft beschouwd als zijn eigen dochter, heeft hij bij de notaris een testament opgemaakt. Zijn stiefdochter heeft hij in de wettelijke verdeling betrokken, zodat zij meedeelt in zijn nalatenschap alsof zij zijn eigen dochter is.
Op het moment dat Daan plotseling overlijdt en zijn testament in werking treedt, ontvangt zijn vrouw alle goederen die samen de nalatenschap vormen. Zijn drie kinderen en zijn stiefdochter krijgen een vordering op hun moeder, mevrouw Jutkens, ter grootte van het een/vijfde deel van de erfenis.

 

(bron: www.notaris.nl aangepast)