Wat kunt u doen?


Het huidige systeem van de wettelijke verdeling is gebaseerd op het zogenoemde versterferfrecht, zoals dat wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het erfrecht omvat dan een basisverzorging voor de langstlevende. Stelt u prijs op nadere informatie of wilt u het anders geregeld hebben (u wenst bijvoorbeeld wijziging van het rentepercentage) dan kunt u een testament laten opmaken. Uw notaris geeft u hierover graag advies.

(bron: www.notaris.nl/nieuws/nieuwerfrecht.html aangepast)