Huwelijk gelijk geslacht


Ellen en Marianne wonen al tien jaar gelukkig samen. Op 1 januari 1998 zijn zij een geregistreerd partnerschap aangegaan. De "bruiloft" was fantastisch; Ellen en Marianne vonden het achteraf echter jammer dat het niet een echt huwelijk was. Het voelde toch een beetje aan als surrogaat. Eindelijk is het dan zover. Ellen en Marianne kunnen sinds 1 april 2001 echt gaan trouwen. Vanaf die datum is het namelijk mogelijk dat paren van gelijk geslacht met elkaar in het huwelijk kunnen treden.

Geregistreerd partnerschap

In 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd waardoor paren van gelijk geslacht kunnen kiezen voor een wettelijk geregelde samenlevingsvorm. De juridische gevolgen van een partnerschapsregistratie komen veelal overeen met die van het huwelijk, behalve ten aanzien van kinderen. Partnerschapsregistratie staat ook open voor mensen die wel zouden kunnen trouwen maar om welke reden dan ook niet willen trouwen. Vanaf 1 april 2001 kunnen paren van gelijk geslacht nu ook kiezen voor het "echte" trouwen.

Omzetting geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet hiervoor een akte van omzetting opmaken. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken van de desbetreffende gemeente. Door de omzetting eindigt het geregistreerd partnerschap en is het huwelijk een feit. Andersom kan een huwelijk op dezelfde wijze worden omgezet in een geregistreerd partnerschap. De akte wordt dan opgenomen in het register van geregistreerde partnerschappen.

Gevolgen voor kinderen

Als een vrouw en een man met elkaar getrouwd zijn en uit dit huwelijk een kind wordt geboren, zijn zij van rechtswege de ouders van het kind. De vrouw uit wie het kind wordt geboren is de moeder. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet beschouwd als de vader. Door het huwelijk ontstaan tussen de echtgenoten en het kind alle familierechtelijke banden. Met alle rechten en plichten van dien. Die rechten en plichten ontstaan niet automatisch als twee vrouwen met elkaar trouwen. Als er in dat huwelijk een kind wordt geboren, geldt ook hier dat de vrouw die het kind baart de moeder is van het kind. De vrouw met wie zij is getrouwd is volgens de wet niet automatisch de andere ouder. Dat is zij pas na adoptie van het kind. Het huwelijk als zodanig heeft dus voor de relatie tussen de andere vrouw en het kind geen gevolgen. Hetzelfde geldt als twee mannen samen een kind verzorgen en opvoeden en n van hen is de vader van het kind. Als zij trouwen heeft het huwelijk als zodanig geen gevolgen voor de relatie tussen de andere man en het kind.

Buitenland

Door het huwelijk voor paren van gelijk geslacht loopt Nederland voorop in de wereld. Er zijn wel landen in Europa die net als Nederland het geregistreerd partnerschap kennen. Dit betekent echter wel dat paren van gelijk geslacht in het buitenland problemen kunnen ondervinden met de acceptatie van hun huwelijk en de gevolgen daarvan niet overal worden geaccepteerd.

Niet alleen praktisch en sociaal, maar ook in juridisch opzicht kunnen zich problemen voordoen. Bij een kort verblijf in het buitenland zoals een vakantie zal het vooral om praktische en sociale problemen gaan. Maar bij een langer verblijf of een emigratie kunnen zich op belangrijke gebieden juridische problemen voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van het erfrecht. Wanneer het huwelijk in het buitenland niet wordt erkend hoeft dat overigens nog niet te betekenen dat het huwelijk geen enkele betekenis in het buitenland heeft.