Huwelijksvoorwaarden soms verstandig


Het trouwlustige paar Emiel en Willy zijn druk bezig met de voorbereiding van hun huwelijk. De laatste details van de kerk en receptie worden geregeld. Door de voorbereidingen hebben zij nog niet stilgestaan bij de financiŽle gevolgen van hun trouwen. Toch is het van belang dat de aanstaande echtgenoten zich realiseren dat zij bij het niet maken van huwelijkse voorwaarden in algehele gemeenschap van goederen zullen huwen. Alle bezittingen en schulden worden dan bijeengevoegd. In principe worden ze beiden eigenaar van de helft van het totale vermogen en volledig aansprakelijk voor de kosten van de gewone huishouding.

Algehele gemeenschap

De gevolgen van de algehele gemeenschap van goederen zijn niet altijd gewenst. Een aantal willekeurig gekozen voorbeelden kan dit illustreren:

  • De man heeft een forse schuld door een niet van de grond gekomen eigen bedrijf, terwijl de vrouw welgestelde ouders heeft en vermoedelijk een groot vermogen zal erven bij het overlijden van haar ouders.
  • De man heeft een eigen huis terwijl de vrouw een studieschuld heeft.
  • De vrouw was eerder gehuwd geweest, welk huwelijk door overlijden is beŽindigd. Op grond van de verdeling van de erfenis heeft zij forse schulden aan haar kinderen.

In al deze gevallen doet een aanstaand echtpaar er verstandig aan hun financiŽle situatie te onderkennen en daarvoor maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het maken van huwelijkse voorwaarden. Een akte van huwelijkse voorwaarden kan vůůr of tijdens het huwelijk worden gemaakt. Aan het wijzigen of maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk zijn aanzienlijk hogere kosten verbonden.

Redenen huwelijkse voorwaarden

In zijn algemeenheid doen aanstaande echtparen er goed aan na te denken over huwelijkse voorwaarden in de navolgende gevallen:

  • indien plannen zijn of zullen zijn om een eigen onderneming te starten;
  • indien een groot verschil is of zal zijn in inkomen en/of vermogen;
  • indien partijen de financiŽle gevolgen van het einde van het huwelijk door overlijden of echtscheiding bij voorbaat willen regelen.

Hierbij bestaat een groot scala van mogelijkheden. In een gesprek met de notaris kan hierover nader van gedachten worden gewisseld. Belangrijk is te realiseren dat huwelijkse voorwaarden een zakelijke overeenkomst tussen de (aanstaande) echtgenoten is. Bij de bespreking zal aandacht worden besteed aan kwesties zoals inboedel, inkomen, vermogen, huishoudkosten, premies van levensverzekering en eventuele verrekening van bespaard inkomen.

Er kleeft een aantal nadelen aan het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk. De eventuele gemeenschap van goederen moet worden verdeeld, hetgeen een verdelingsakte vraagt. Bovendien moet de rechtbank de huwelijkse voorwaarden goedkeuren, waardoor er ook extra kosten aan griffierecht en advocatenkosten zijn.

De huwelijkse voorwaarden worden door de notaris de dag na het huwelijk bij de griffie van de rechtbank in het openbare huwelijksgoederenregister ingeschreven. Aanstaande echtgenoten moeten daarom aan de notaris de dag en plaats van het huwelijk opgeven.