Hypotheek


Frank en Petra besluiten een hypotheek op hun huis te nemen voor de verbouwing van de serre. In overleg met hun hypotheekadviseur wordt een keuze tussen de diverse offerten gemaakt. De bank regelt het verder met de notaris. Wat houdt een hypotheek nu in?

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht, dat door de geldnemer (hypotheekgever) - Frank en Petra - wordt gegeven aan de schuldeiser (hypotheekhouder)-de bank. Bovendien strekt de hypotheek niet alleen tot zekerheid voor betaling van de schuld zelf, maar ook voor de betaling van de daarover verschuldigde rente en kosten. Vandaar de opslag op het geleende bedrag. Meestal is het recht van hypotheek verbonden aan een geldlening of krediet. Noodzakelijk is dit niet; een bankhypotheek strekt tot zekerheid van iedere vordering die de bank nu en in de toekomst op de hypotheekgever heeft.

Parate executie

De bank heeft als hypotheekhouder een sterke positie. In geval van faillissement van de schuldenaar blijft de bank voor het door de hypotheek afgedekte bedrag buiten het faillissement.

Het grootste nadeel van een hypotheek is voor de eigenaren dat bij niet betaling van rente of aflossing de bank het huis in het openbaar kan verkopen. De bank kan zonder gerechtelijk vonnis overgaan tot openbare verkoop van het onderpand. Deze openbare verkoop gebeurt via een veiling.

Voordat de veiling start probeert de notaris nog de veiling te voorkomen door te trachten tot een betalingsregeling te komen. Helaas blijkt in de praktijk dat schuldenaren hun schuld vaak te hoog hebben laten oplopen en niet tijdig met hun notaris, adviseur of bank contact hebben opgenomen. Tegelijkertijd treft de notaris voorbereidingen voor de veiling.

Aan het kopen op de veiling zijn de nodige risicoís en consequenties verbonden. In zijn algemeenheid zijn hierdoor de prijzen lager dan bij een gebruikelijke verkoop. In een taxatierapport wordt dit de executiewaarde genoemd.

Het moge duidelijk zijn dat bij betalingsproblemen eigenaren er verstandig aan doen tijdig contact op te nemen met de bank en de notaris ter voorkoming van een veiling. Een veiling lost alleen het probleem van de bank op. De eigenaar blijft na de veiling met het verlies zitten. Via specifieke regelingen kan het verlies eventueel beperkt blijven.

Correct en rechtsgeldig

De wetgever heeft het vestigen van een hypotheek aan de notaris opgedragen. Het recht van hypotheek wordt gevestigd door de inschrijving van het afschrift van de notariŽle akte in de openbare registers. De notaris heeft als taak de afgesproken hypotheek correct en rechtsgeldig te vestigen.

Bij een natuurlijk persoon gaat de notaris na of er sinds de verkrijging van het huis nog wijzigingen in de huwelijkse staat van de hypotheekgevers is opgetreden. Ook controleert hij de personalia van de hypotheekgevers en onderzoekt hij de eigendomsverkrijging van en eventuele inschrijvingen op het onderpand. Kortom, de notaris staat ervoor in dat de hypotheek op het juiste onderpand en tot het overeengekomen bedrag wordt gevestigd, tot voordeel van de bank en de hypotheekgever. Bij het passeren van de hypotheekakte geeft hij bovendien uitleg van de hypotheekbedingen aan de hypotheekgever.