Hypotheek (2)


Na zich jaren te hebben geŽrgerd aan de keuken hakt Loes de knoop door. Ze besluit een nieuwe lening af te sluiten voor het vernieuwen van de keuken. Bij de hypotheekadviseur wordt de procedure uitgelegd. Via de notaris wordt de hypotheekakte opgesteld overeenkomstig het door de bank vastgestelde model. Na ondertekening wordt de akte in het kadaster ingeschreven en komt het geld voor de keuken ter beschikking. De adviseur wijst Loes nog op de fiscaal aftrekbare kosten. Maar waarom heeft Loes een notaris nodig als de bank al het model van de akte heeft opgesteld?

Historie

Sinds 1838 is in Nederland voor hypotheken een notariŽle akte voorgeschreven. Niet zonder reden! De geldlener heeft vaak een zwakkere onderhandelingspositie dan de bank. Er moet een onpartijdige deskundige tussen de partijen staan, die de belangen van de geldlener en de bank bewaakt. De notaris houdt zorgvuldig de rechten van beiden in de gaten.

Hypotheek

Eerst een gebruikelijke vergissing: met "hypotheek" duidt men in het spraakgebruik een lening aan, maar dat is niet juist. Geld lenen kan ook zonder hypotheek, bijvoorbeeld als persoonlijke lening; ook dan moeten rente en aflossing worden betaald. Die rente is echter hoger dan bij een hypothecaire lening; de aflossing moet vaak sneller geschieden en het bedrag dat geleend kan worden is vaak lager.

Bij een hypotheek wordt aan de lening een extra element toegevoegd, namelijk dat de geldlener zekerheid geeft aan de bank; als de geldlener niet aan zijn verplichtingen voldoet mag de bank gebruik maken van het hypotheekrecht. In dat geval kan de bank het onderpand in het openbaar verkopen en uit de opbrengst de openstaande schuld voldoen. Pas als dat gebeurd is komen eventuele andere schuldeisers aan bod.

Taak notaris

De bank staat door de hypotheek sterk. De bank moet dan wel zeker weten dat de hypotheek rechtsgeldig is! Is het de eigenaar zelf wel die de akte heeft getekend? Is hij niet gescheiden? Staat hij niet onder curatele? Leeft zijn echtgenote nog? Zijn er rechten van derden? Op zulke vragen wil de bank een antwoord. De tussenkomst van de notaris zorgt daarvoor. Als het allemaal klopt wil de bank wel geld uitlenen; hij loopt vrijwel geen risico omdat zijn vordering voldoende is gedekt. De zekerheid voor de bank vindt zich dan ook terug in een lagere rente, wat natuurlijk een regelrecht voordeel is voor de geldlener.

Ook in ander opzicht zijn veiligheden ingebouwd. Ik noem een twee voorbeelden:

  • Wie in de hypotheekakte als eigenaar wordt opgevoerd, is dat ook werkelijk; de notaris is er voor aansprakelijk. Zonder notaris zou het Amerikaanse systeem gelden: als de tegenpartij een eigendomsbewijs laat zien moet je maar geloven dat hij eigenaar is. Je kunt je in de Verenigde Staten verzekeren tegen kwade praktijken door een "title-insurance" te kopen. Deze garandeert echter geen eigendom, maar alleen schadevergoeding.
  • Door de hele rechtsgang rond hypotheken met goede notariŽle zorg te omringen, is het mogelijk geworden eventueel de koopsom volledig te financieren. Gevolg: het eigen woningbezit is er sterk door bevorderd in tegenstelling tot andere landen.

De overheid heeft hypotheken en overdrachten van registergoed opgedragen aan de notaris, die persoonlijk aansprakelijk is voor een correcte gang van zaken. Daardoor is een systeem opgebouwd dat met vele waarborgen is omgeven. Dit heeft gunstige gevolgen. Bij hypotheken uit zich dat in een verhoudingsgewijs lage rente, een lange aflossingstermijn en de mogelijkheid de aankoop volledig te financieren.