Koopakte


Bert en Lies hadden via via vernomen dat het huis waar zij altijd al van hadden gedroomd binnenkort zou worden verkocht. Ze trokken de stoute schoenen aan en zochten contact op met de eigenaar. Na kennismaking en bezichtiging volgden de onderhandelingen omtrent de prijs. Tegelijkertijd gingen Bert en Lies bij de gemeente langs om na te gaan of er administratiefrechtelijke bezwaringen zoals opgenomen in een bestemmingsplan op het huis zouden rusten. Een aannemer deed de bouwkundige inspectie. Uiteindelijk werd overeenstemming over de prijs verkregen. Bert en Lies vroegen zich af hoe nu verder.

Op tijd naar de notaris

Wie als koper op tijd naar de notaris gaat, krijgt een goed afgewogen advies over waar hij op moet letten. Bijvoorbeeld advies over bezwarende bepalingen (erfdienstbaarheden en dergelijke) die aan het huis kunnen kleven, de mogelijke financieringsvormen, de gevolgen van de koop van een verhuurd huis, enzovoorts. De verkoper doet er eveneens goed aan tijdig de notaris te raadplegen. Hij krijgt advies over de verplichtingen die hij tegenover de koper heeft. Koper en verkoper kunnen zowel voor advies als voor het sluiten van de koopovereenkomst bij de notaris terecht. Het zoeken van een huis of het vinden van een koper met de daarbij behorende aspecten als waardebepaling, bouwkundige inspectie en het opstellen van de koopakte kunt u ook uitbesteden aan een makelaar.

De notaris moet altijd de formele overdracht van een huis regelen. Hij doet dat door middel van een leveringsakte. De werkzaamheden in verband met de daaraan voorafgaande koopovereenkomst vallen vaak nagenoeg samen met de gebruikelijke werkzaamheden voor de levering. Dit geldt uiteraard alleen voor zover advisering en transport bij dezelfde notaris worden uitgevoerd.

De leveringsakte en – als de koper een deel van de betaling via hypothecaire financiering regelt – de hypotheekakte worden bij de notaris ondertekend oftewel ‘gepasseerd’. De kosten zijn voor koper. Het tarief van de notaris dient te vallen binnen een bepaalde bandbreedte waarbij de hoogte afhankelijk is van de tijdsbesteding en de waarde van het huis.

Koopakte

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Als de koopakte zonder notariële tussenkomst is opgesteld zijn daarin vaak nog niet alle juridische haken en ogen geregeld. En juist die aspecten kunnen aanleiding zijn om een huis wel of niet te kopen. Daarom is het belangrijk dat de notaris wordt ingeschakeld voordat een ‘voorlopige’ koopovereenkomst wordt ondertekend. Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten.

Een koopakte, ook al wordt deze vaak de ‘voorlopige’ koopovereenkomst genoemd, is een overeenkomst die verkoper en koper bindt. Sterker nog, als de koper in het bijzijn van getuigen tegen de verkoper zegt dat hij het huis wilt kopen, dan zit hij er al aan vast! Immers een mondelinge overeenstemming is bindend! De term ‘voorlopige’ slaat op de ontbindende voorwaarden die vrijwel altijd worden overeengekomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering. Krijgt de koper de financiering niet binnen een aantal – vooraf gesproken – dagen rond, dan kan hij zonder verdere kosten van de koop af.