"Kosten koper"


In de krant van zaterdag zagen Loes en Rolf het huis van hun dromen. Achter de vraagprijs stonden de kleine lettertjes "k.k.". Wat zou dat betekenen?

Bijkomende kosten van de aankoop

De kleine lettertjes "k.k." betekenen "kosten koper" waardoor wordt geregeld dat de overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en notariskosten niet zijn inbegrepen bij de koopprijs en door de koper dienen te worden betaald. Daarnaast moeten koper en verkoper de courtage van hun eigen makelaar betalen, welke courtage vaak is gekoppeld aan de hoogte van de koopsom. Een eventuele financiering door middel van een hypotheek brengt eveneens extra kosten met zich mee.

Bij de aankoop van een bestaand huis moet overdrachtsbelasting worden betaald. Deze bedraagt 6 procent van de koopprijs.

De notariskosten voor de akten van levering en hypotheek worden op uurbasis in rekening gebracht waarbij de uiteindelijke kosten binnen bepaalde marges gerelateerd zijn aan de koopprijs of het hypotheekbedrag. De notaris maakt bovendien onderzoekskosten en kosten voor de inschrijving van de leveringsakte en de hypotheekakte in het kadaster, welke kosten aan de koper worden doorberekend.

Financiering en overdracht

Voor de financiering van het huis moet u het laten taxeren. De kosten zijn afhankelijk van de getaxeerde waarde. Ook over het totale hypotheekbedrag wordt vaak een afsluitprovisie berekend. Overigens zijn de meeste kosten die te maken hebben met het verkrijgen van de hypothecaire lening aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Overname roerende zaken

Wanneer een bestaand huis wordt gekocht, bestaat eventueel de mogelijkheid spullen van de vorige eigenaar over te nemen. Denk aan vloerbedekking, gordijnen en losse kasten (roerende zaken). Hiervan wordt een lijst gemaakt. De koopsom ervan wordt apart vermeld en er hoeft geen overdrachtsbelasting over te worden betaald.

Alle kosten op een rij

1. Koopprijs (bij nieuwbouw vaak inclusief BTW)

2. Makelaarscourtage

3. Taxatiekosten

4. Afsluitprovisie hypotheek met (eventueel) aanvraag hypotheekgarantie

5. Notaris- en kadastrale kosten

En in het geval van een bestaand huis ook nog:

6. Overdrachtsbelasting

7. De koopsom voor overname van roerende zaken

8. Verrekening zakelijke lasten

Vrij op naam

Soms staan de kleine lettertjes "v.o.n." (lees: vrij op naam) achter een koopsom vermeld. Dit houdt in dat alle kosten en belastingen die met de overdracht verband houden voor rekening van de verkoper komen. Koper dient zelf zijn eigen makelaar en financieringskosten te betalen.