Partnerschapregistratie


Herman en Willem wonen al jaren samen. Liefst willen zij gaan trouwen. Met ingang van 1 april 2001 kan gekozen worden tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Deze laatste regeling is bedoeld voor mensen die wel kunnen trouwen maar niet willen. Sinds 1 april 2001 hebben alle partners de keuze tussen samenwonen, trouwen of registreren. De juridische gevolgen van de samenlevingsvormen zijn groot en verschillend!

Samenwonen

Voor samenwoners heeft de wet niets geregeld. Het enige dat zij kunnen doen is met elkaar goede afspraken maken en deze vastleggen in een notarieel contract. Als er geen samenlevingscontract is en ze gaan om welke reden dan ook uit elkaar, dan mogen ze alleen hun privé-spullen meenemen. Over wie de gemeenschappelijke spullen krijgt kan eventueel bij de rechter worden geprocedeerd. Met een samenlevingscontract kan veel ellende worden voorkomen. Hierin kan onder andere worden opgenomen een regeling met betrekking tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding; (bewijs)regels met betrekking tot gemeenschappelijke en privé-goederen, de partnerpensioenregeling en regels met betrekking tot het einde van de samenwoning.

Naast een notarieel samenlevingscontract is het verstandig ook testamenten te maken. Herman en Willem zijn immers volgens de wet geen erfgenaam van elkaar en op deze wijze wordt geregeld dat de nalatenschap aan de langstlevende partner toekomt.

Partnerschapregistratie

Een partnerschap wordt bij de gemeente geregistreerd. Deze registratie lijkt veel op het huwelijk. Een aantal gevolgen is hetzelfde namelijk:

  • er is automatisch een gemeenschap van goederen tenzij men dat anders regelt in partnerschapvoorwaarden;>
  • de partnerschapregistratie kent net als het huwelijk een zorgplicht. Dit betekent dat tijdens het geregistreerd partnerschap en na een scheiding eventueel alimentatie betaald dient te worden;
  • de partners zijn automatisch erfgenaam van elkaar;
  • men heeft automatisch recht op een partnerpensioen.

Het grote verschil met het huwelijk is dat er niet automatisch een familierechtelijke betrekking tussen de partner en de uit de relatie geboren kinderen ontstaat.

De sluiting van een geregistreerd partnerschap gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in aanwezigheid van twee getuigen. De partners moeten vooraf aangifte doen vergelijkbaar met ondertrouw bij het huwelijk. De registratie kan net zoals bij het huwelijk op zijn vroegst twee weken na de datum van de akte van aangifte plaatsvinden.

Partnerschapvoorwaarden

Indien het partnerschap geregistreerd is, dan zijn de bezittingen en schulden van beide partners gezamenlijk. Met andere woorden men is 'getrouwd' in gemeenschap van goederen. Als dit niet gewenst is, dan zal men vóór de registratie partnerschapvoorwaarden moeten opmaken bij de notaris, vergelijkbaar met de bekende 'huwelijkse voorwaarden'. Als men dit doet nadat men zijn partnerschap geregistreerd heeft, dan zijn de kosten hiervoor aanmerkelijk hoger, omdat er een rechter aan te pas moeten komen.

Sinds kort bestaat de mogelijkheid het huwelijk in een partnerschapregistratie om te zetten en andersom. De keuze voor de een of de ander is vooral een gevoelsmatige keuze.