Vereniging van eigenaars


Fabienne en Mark besluiten de grote stap te gaan nemen; ze gaan samenwonen. Het vinden van een geschikte huurwoning vlot niet echt. Ze besluiten een benedenwoning te kopen. Na enige tijd vraagt de bovenbuurman om een bijdrage voor het herstel van het dak. Wat hebben Fabienne en Mark met zijn dak te maken?

Inleiding

Wie een flat of een appartement koopt, krijgt te maken met de andere bewoners in het gebouw. Men wordt niet alleen eigenaar van een appartement, maar samen met de andere eigenaren wordt men eigenaar van het gehele gebouw. Men is tezamen verantwoordelijk voor het onderhoud van de gezamenlijke delen daarin. En dat kunnen er nogal wat zijn: het dak, het binnen- en buitenschilderwerk, de centrale c.v.-installatie, de lift, de gangen, de trappen, de tuin, enzovoorts. In het 'reglement van splitsing' staat wat van iedereen gezamenlijk is. Ook bevat dit reglement de afspraken over de verdeling van de onderhoudskosten en over het gebruik.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

Er is altijd een Vereniging van Eigenaars (VvE). Helaas slapen veel VvE's: zij vergaderen nooit. Dat kan de eigenaren onverwacht duur komen te staan, bijvoorbeeld als plotseling een grote reparatie moet worden uitgevoerd. Beter is het om als VvE minstens n keer per jaar bij elkaar te komen, iemand de jaarbegroting te laten maken en bijvoorbeeld een spaarpot in te stellen. Dit geldt ook als er twee of drie eigenaren zijn!

Het voordeel van een actieve VvE is dat de VvE in plaats van de afzonderlijke eigenaren de opstalverzekering kan afsluiten. Hiermee kan de nodige premie worden bespaard. Daarnaast kan de VvE afspraken maken omtrent het schoonmaken, het onderhoud, de te gebruiken kleuren en materialen. Als de bovenverdieping paarse en de benedenwoning roze kozijnen heeft, is de kans groot dat de verkoopbaarheid van beide woningen beperkter is.

Appartement kopen

Van plan een appartement te kopen? Zorg dan dat u van tevoren het splitsingsreglement van het betreffende gebouw te lezen krijgt. Dat voorkomt vervelende verrassingen na de koop.

Bij het kopen van een appartement moet u ook letten op andere kwesties. Denk bijvoorbeeld aan een eventueel door de VvE vastgesteld huishoudelijk reglement. Heeft de VVE een administrateur? Is er een gemeenschappelijke opstalverzekering? Hoe zit het met een reservefonds voor groot onderhoud? Hoe is de staat van onderhoud van de gemeenschappelijke delen zoals het dak van Fabienne en Mark.

Vanzelfsprekend moet u daarnaast als koper de gebruikelijke onderzoeken verrichten. Hoe luidt het bestemmingsplan? Zijn er veranderingen te verwachten? Bij onderzoek naar de milieutechnische staat moet niet alleen uw beoogde appartement worden onderzocht doch ook het gehele gebouw. Ook de bovenwoning moet meebetalen bij verontreiniging in de tuin van de benedenwoning.

Andere aandachtspunten

Met de aankoop van een appartement doen Fabienne en Mark er verstandig aan ook kwestie als een samenlevingsovereenkomst en testamenten te regelen. Zo lang dit niet is geregeld is alleen de eigen familie erfgenaam en niet de partner. Bij overlijden kan dit betekenen dat de langstlevende partner uit de woning moet!