Verklaring van erfrecht


Jan is overleden. Hij heeft zijn vrouw Sandra en drie meerderjarige kinderen achtergelaten. Sandra is druk bezig geweest met het regelen van de uitvaart voor Jan. Als Sandra enkele weken later bij de bank komt, merkt zij dat de bank de bankrekeningen van Jan geblokkeerd heeft. De bankmedewerker heeft Sandra verteld dat ze bij de notaris de Verklaring van Erfrecht moet gaan halen.

Waarom is de Verklaring van Erfrecht nodig?

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden van Jan worden de rekeningen op naam van Jan geblokkeerd. De "en/of rekening" wordt bij de bank vaak niet geblokkeerd.

Met de Verklaring van Erfrecht kan de erfgenaam of de gevolmachtigde van alle erfgenamen naar de bank gaan om de bankrekening te deblokkeren. Tevens kunnen verzekeringssommen worden gend en kunnen rekeningen worden betaald. De werking van de Verklaring van Erfrecht is zo omvangrijk dat men eventueel kan komen tot een volledige afwikkeling van de nalatenschap. Dit is vaak het geval bij een kleine nalatenschap of bij een nalatenschap waarin geen eigen woning is betrokken.

Wat is de Verklaring van Erfrecht?

De Verklaring van Erfrecht is in de rechtspraktijk ontwikkeld om na Jans overlijden zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen wie zijn erfgenamen zijn. Hiervoor moet de notaris een onderzoek doen, waarvan een akte wordt opgemaakt: de Verklaring van Erfrecht.

De notaris raadpleegt hiervoor het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Het Centraal Testamentenregister geeft alleen aan op welke datum en voor welke notaris het testament van Jan is verleden, maar zegt niets over de inhoud van een testament.

Vervolgens zal de notaris inlichtingen inwinnen bij de Gemeentelijke Basisadministratie om de persoonsgegevens van Jan te controleren en om na te gaan wie de echtgenote van Jan is en wie zijn kinderen zijn.

In de Verklaring van Erfrecht worden de erfgenamen met alle persoonsgegevens genoemd. Tevens kan n van de erfgenamen worden aangewezen als gevolmachtigde om mede namens de andere erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen. Het ligt voor de hand dat Sandra gevolmachtigde wordt van haar kinderen. Hiermee wordt voorkomen dat Sandra voor alle (rechts)handelingen de medewerking van haar kinderen nodig heeft.

De Verklaring van Erfrecht wordt door de notaris ondertekend en voorzien van een ambtsstempel.

Welke stukken dient u mee te nemen voor de Verklaring van Erfrecht?

  • het overlijdensbewijs;
  • een geldig legitimatiebewijs, bij voorkeur een paspoort;
  • het trouwboekje;
  • huwelijkse voorwaarden; partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract (indien aanwezig en van toepassing);
  • de volledige namen; adressen en geboortedata van ouders, kinderen, broers, zusters of overige erfgenamen;
  • eventueel testament;
  • eventueel eigendomsbewijs van de woning en hypotheekakte.