Vervolg koopakte


Een huis kopen? Waar moet U op letten? Peter en Astrid besluiten samen een huis te kopen. Een prachtidee! Ieder krijgt 50% van de woning op naam. De bank leent het geld voor de aankoop uit. Peter en Astrid zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de terugbetaling van de schuld. Dit houdt in dat de bank het recht heeft de gehele geldlening op ieder van hen afzonderlijk te verhalen. Hoe zij onder elkaar de schuld zullen dragen, staat daar volkomen los van. En hoe gaat het fiscaal en wat gebeurt er bij overlijden? Astrid heeft eigen geld, Peter niet. Moet dat vastgelegd worden? Wat verandert er als Peter en Astrid gaan trouwen? Moet er eerst een samenlevingscontract komen?

Inleiding

Er zijn twee momenten die van belang zijn: die van de koop zelf, dat is het moment dat u "ja" zegt tegen de verkoper. En dan is er - vaak maanden later - het moment van de levering. U tekent dan bij de notaris de leveringsakte en meestal ook de hypotheekakte en u krijgt de sleutels overhandigd.

Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat u bouwkundig gezien een goede koop doet. Uw makelaar ter plaatse kan u daarbij in de fase van (ver-)koop helpen. Maar u wilt ook geen juridische belemmeringen tegenkomen voor uw woongenot. Er kunnen bepaalde afspraken op het huis rusten die aan het huis gebonden zijn waardoor u uw woning niet kunt gebruiken zoals u voor ogen had. Ook kan over een paar jaar blijken dat de bodem onder uw huis of tuin vervuild is. Dit soort kwesties worden in de leveringsakte bij de notaris geregeld.

De koop van een huis verloopt dus in twee fasen: koop én levering. Maar na de koop zit u er wel aan vast, zelfs al heeft u er alleen maar mondeling "ja" tegen gezegd. De koop wordt wel - ten onrechte - voorlopige koopakte genoemd; onterecht want de koop is wel degelijk definitief! U kunt natuurlijk wel de nodige ontbindende voorwaarden in het schriftelijke koopcontract opnemen, zoals de voorwaarde dat u de financiering niet rond krijgt.

Achter de schermen bij de notaris

De notaris maakt de leveringsakte. Na de ontvangst van het koopcontract gaat hij bij het kadaster na of belemmeringen aanwezig zijn. Daarnaast wordt bij de partijen geïnformeerd naar hun precieze bedoelingen en hun positie. Zo zijn er nog veel andere zaken waarop de notaris kan stuiten en die moeten worden geregeld voordat de akte van levering werkelijk gemaakt kan worden. De notaris gaat ook na hoe de situatie van de verkoper en de koper is: zijn ze getrouwd, gescheiden, zijn ze handelingsbevoegd? Belangrijke informatie, want stel dat de verkoper gescheiden is en het huis is nog mede-eigendom van zijn ex-vrouw, dan is ook haar medewerking nodig voor de verkoop.

Geen twee mensen zijn hetzelfde. Ook twee situaties niet. Standaardoplossingen zijn daarom uitgesloten als mensen afspraken willen vastleggen. Elke zaak is uniek, ook de koop of verkoop van een huis. De wet verplicht de verkoper alle lusten en lasten van het huis te melden aan de koper. De taak van de notaris is ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd: dat verkoper en koper elkaar informeren. Bij elke koop zijn weer andere bepalingen van belang. Als u bij de notaris komt tekenen, is er al heel wat onzichtbaar werk verricht. Om u te verzekeren van een juridisch juiste koop!

Bijkomende aspecten

Naast de levering besteedt de notaris ook aandacht aan andere aspecten. Met de eigendom van de woning doen Peter en Astrid er verstandig aan ook na te denken over zaken als wat er zal gebeuren bij het verbreken van de samenwoning of bij overlijden. Met behulp van testamenten, samenlevingscontract en dergelijke zijn veel juridische problemen in de toekomst te voorkomen.