Voorbereiding bedrijfsopvolging


Stefan heeft een bloeiende onderneming; het gaat hem voor de wind. Er is geen reden om te denken over het moment dat aan een ander de scepter over het bedrijf zal worden overgedragen. Toch zal dat op enig moment moeten gebeuren. Wij zijn nou eenmaal sterfelijk en bovendien in staat om in onverwachte situaties terecht te komen. Is eenmaal de nood aan de man, dan is het te laat om te gaan denken over de overdracht. U moet dan haastje-repje de juiste persoon vinden aan wie u uw bedrijf wilt toevertrouwen. Maar ook, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, wilt u voor u zelf en uw opvolger het beste eruit slepen. En in geval van uw overlijden wilt u uw erfgenamen ook niet in een vervelende situatie plaatsen.

Inleiding

De schrik zit er in zodra oudere ondernemers in het midden- en kleinbedrijf beseffen dat zij te laat zijn begonnen met de overdracht van hun bedrijf op hun opvolger. De noodzakelijke juridische acties worden te laat ondernomen en de fiscale gevolgen daarvan zijn negatief voor de uittreder ťn voor de opvolger. De eerste stappen naar bedrijfsopvolging moeten al tien jaar voor de beoogde overdracht worden gezet!

Aan ieders ondernemerschap komt een einde, alleen de onderneming kan blijven bestaan. Hoe? Dat is een vraag voor de ondernemer met zijn opvolger. Om hun wensen te verwezenlijken kunnen regelingen worden getroffen voor de juridische en de financiŽle structuur, op het gebied van familierecht en erfrecht. Met als beoogd effect dat er zich later geen problemen zullen voordoen voor de opvolger en voor de partner en de erfgenamen van de uittredende ondernemer.

U kunt bijvoorbeeld uw bedrijf voor een vriendenprijs overdoen aan ťťn van uw kinderen; houdt u er dan wel rekening mee dat na uw overlijden echter grote problemen ontstaan. De andere kinderen kunnen dan beroep doen op hun legitieme portie en hun deel van de erfenis opeisen bij de bevoorrechte broer of zus. En waar moet die het geld vandaan halen? Een goed testament kan uw erfgenamen Ťn uw zaak voor narigheid behoeden!

Op financieel gebied wilt u er natuurlijk zo goed mogelijk uit springen. Begint u op tijd aan de voorbereiding van de opvolging, dan kunt u ook daarmee rekening houden. Kortom, u doet er werkelijk goed aan over de opvolging in uw bedrijf na te denken.

Tijdig regelen

Hoe eerder een ondernemer zijn opvolging begint te regelen, hoe groter de kans dat het allemaal verloopt zoals hij of zij wil. Niet alle financiŽle regelingen die uittredende ondernemers willen treffen zijn zonder meer mogelijk. De rechtsvorm van de onderneming kan dergelijke regelingen in de weg staan. Wie niet op tijd toewerkt naar de gewenste rechtsvorm, kan bij de overdracht met hoge kosten komen te zitten.

Een ideale voorbereiding houdt in dat de ondernemer geleidelijk aan vermogen buiten de zaak opbouwt, risicoverzekeringen op zijn leven sluit voor verplichtingen die hij is aangegaan, en in een testament regelt waar de onderneming blijft bij (plotseling) overlijden.

Opvolging binnen de familie ligt vaak heel gevoelig. Voor de goede verhoudingen is het raadzaam om tijdig een familieoverleg over de opvolging te organiseren. Het zou ideaal zijn als dan al financiŽle regelingen met de andere kinderen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld schenkingen of leningen. Met zo'n plan kan de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders later minder problemen opleveren.