Werkzaamheden voor oprichten stichting of vereniging


De uitgangspunten van kantoor zijn kwaliteit, snelheid en maatwerk. Rekening houdend met uw persoonlijke situatie kan een deel van het werk van een notaris toch worden omschreven als "standaard". Naast de algemene basiswerkzaamheden zijn aanvullend de hierna staan onder A. vermelde werkzaamheden voor het oprichten van een stichting of vereniging van toepassing. Het tarief is gebaseerd op die standaard!

Afhankelijk van de situatie is maatwerk in de vorm van specifieke aanvullende werkzaamheden noodzakelijk die op uurbasis in rekening worden gebracht. Voorbeelden van die werkzaamheden staan onder B. vermeld. Deze optionele werkzaamheden zijn in een standaard situatie niet nodig. De betreffende kosten worden te allen tijde op uurbasis in rekening gebracht.

Hoewel getracht is deze tekst zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliŽnten van notariskantoren informatie kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.

A. Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden

 1. Naleving WID;
 2. In overleg met oprichters van de op te richten stichting of vereniging vaststellen van de aard en doel van de vereniging of stichting;
 3. Opmaken van de akte van oprichting;
 4. Tijdige toezending van de ontwerpakte;
 5. Opstellen van volmachten;
 6. Passeren van de oprichtingsakte na het geven van een toelichting daarop;
 7. Inschrijving van de vereniging of stichting bij de Kamer van Koophandel (KvK); Inschrijving eerste bestuurders;
 8. Toezending van akte van oprichting en uittreksel uit KvK-register na passeren.

B Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties

In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliŽnt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliŽnt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte.
Ad. 6, KvK-formulieren. Gebruikelijk is de situatie waarin de betrokken bestuurders die de KvK-formulieren moeten ondertekenen aanwezig zijn bij het passeren van de akte, teneinde deze formulieren te ondertekenen.

C. Optionele werkzaamheden

 1. Vastlegging van de statuten van een bestaande vereniging in een notariŽle akte. Vaststellen van geldigheid van het besluit daartoe: verifiŽren dat de notulen deugen en dat het tot de optionele werkzaamheden hoort om te assisteren bij het houden van de vergadering, dan wel het opstellen van de notulen daarvan.
 2. Notulen maken van de oprichtingsvergadering;
 3. Geven van toelichting in bijeenkomsten van de (toekomstige) leden van de vereniging;
 4. Ondersteuning bij het opzetten van een huishoudelijk reglement.